Wiadomości:

Działki

Działki, Działka na sprzedaż, Nowy Tomyśl wielkopolskie, o powierzchni 6900m2, pokoje 999, w cenie 255000 zł.

Działki, o powierzchni 6900m2, w cenie 255000 zł.

Działka na sprzedaż Nowy Tomyśl wielkopolskie

Działka 6900m2. z wydanymi warunkami zabudowy na dom jednorodzinny.
Na działce znajduje się staw,oraz domek letniskowy 50m2. blisko Nowy Tomyśl 4km. oraz Poznań 60 km.
Bardzo cichy zakątek na wypoczywanie lub zamieszkanie.

Działki, Działka na sprzedaż, Brzeziny łódzkie, o powierzchni 6494m2, pokoje 999, w cenie 3900000 zł.

Działki, o powierzchni 6494m2, w cenie 3900000 zł.

Działka na sprzedaż Brzeziny łódzkie

Działka inwestycyjna w centrum miasta

Działka inwestycyjna pod zabudowę przemysłową, mieszkalną o powierzchni 6494m2.

Działka znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie marketu LIDL i Biedronka. Działka położona przy głównym skrzyżowaniu w mieście.

Teren utwardzony i wyrównany. W ulicy wszystkie media miejskie. Przy granicy działki transformator SN/nn.

Działki, Działka na sprzedaż, Lembruk warmińsko-mazurskie, o powierzchni 29900m2, pokoje 999, w cenie 990000 zł.

Działki, o powierzchni 29900m2, w cenie 990000 zł.

Działka na sprzedaż Lembruk warmińsko-mazurskie

Działka pod hotel, zajazd, pensjonaty. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT 23%.
Działka o powierzchni 28 866 m2 położona jest w nowopowstającym terenie zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostepnych, idealnych do spacerów i dalszych wędrówek. Jest także wytyczony (choć rzadko używany) szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa. Jezioro Kiersztanowskie czyste, nadające się do kąpieli i wędkowania. Odległość do jeziora ok. 90 m.
Dla całego terenu opracowany i uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działka oznaczona w planie symbolem 1UT przeznaczona jest w nim na cele zabudowy hotelowej i została już geodezyjnie wydzielona. Oznacza to, że natychmiast po wykonaniu projektu można przystąpić do budowy hotelu, motelu, zajazdu lub kilku pensjonatów.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna – za działką, zahaczając o północny narożnik, przebiega linia średniego napięcia 15 kV. Umożliwia to wykonanie stacji transformatorowej.
Woda – z własnej studni wierconej lub ze studni głębinowej Kombinatu Rolnego Szestno (do studni jest ok. 300m).
Kanalizacja sanitarna gminna ø200 została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działki. Na zdjęciu jej przebieg został narysowany kolorem niebieskim.
Obecnie działka w większości porośnięta jest samosiejką brzozową na wycinkę której nie będzie wymagane pozwolenie, Wystarczy zgłoszenie.

Fragment z planu zagospodarowania

§ 14. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 1UT

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usług hotelarskich.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych w tym jedna kondygnacja w dachu stromym;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 350 do 450 kryte dachówka ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

3) główne połacie dachu o tym samym spadku;

4) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie w obrysie budynku;

5) dla budynków parterowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci 25stopni.


3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) w programie zagospodarowania działki należy uwzględnić poza zabudowa kubaturową miedzy innymi: zieleń urządzoną, place zabaw dla dzieci, małą architekturę, parkingi;


2) powierzchnia zabudowy:

- dla terenu 1UT – max 10 % powierzchni działki budowlanej (czyli prawie do 3000 m2)

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu 1UT - 0,1 ÷ 0,4

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- dla terenu 1UT min. 70% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

7) dopuszcza się ogrodzenia do wysokości 1,50 m wykonane z materiałów tradycyjnych jak: kamień, drewno, ceramika budowlana oraz elementy kute;

8) dostępność komunikacyjna z dróg wewnętrznych 01KDW i 03KDW;

Działki, Działka na sprzedaż, Lembruk warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1000m2, pokoje 999, w cenie 49000 zł.

Działki, o powierzchni 1000m2, w cenie 49000 zł.

Działka na sprzedaż Lembruk warmińsko-mazurskie

Działki Budowlano-Rekreacyjne Nad Jeziorem Kiersztanowskim 

Działki o powierzchni 950 - 1200 m2 położone są w nowopowstałym zespole działek budowlano-rekreacyjnych, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostępnych, mało uczęszczany szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa.
Działki usytuowane są w trzech rzędach równoległych do brzegu jeziora, w odległości ok. 80 - 120 m od brzegu. Wg ustaleń planu zagospodarowania dopuszczalna jest zabudowa murowana lub drewniana od parterowej  do dwóch kondygnacji, także całoroczna. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki.

Uzbrojenie działek: Energia – w trakcie realizacji, skrzynki zasilania ustawione będą przy działkach maj-sierpień 2021 r. 

Woda – do czasu wybudowania wodociągu gminnego z indywidualnych studni wierconych na działkach. 

Kanalizacja gminna została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działek. Kanalizacja w uliczkach osiedlowych będzie realizowana II - III kwartał 2021r. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna.

Ceny działek w przybliżeniu, w zależności od położenia w stosunku do jeziora
- pierwszy rząd od jeziora – 60-65 zł/m2
- drugi rząd – 55-65 zł/m2
- trzeci rząd – 40-55 zł/m2

Ustalenia z planu zagospodarowania przesyłam mailem po przekazaniu mi smsem maila zainteresowanego działką.


Aktualne ceny działek brutto, z podatkiem VAT 23%

Nr działki  Powierzchnia m2  Cena zł/m2-około  Cena działki

1.    326/11   1142m2  50 zł/m2  57 000 zł

2.    326/12   1343m2  50 zł/m2  67 000 zł

3.    326/13   1042m2  50 zł/m2  52000 zł

4.    326/14   1015m2  50 zł/m2  51 000 zł
 
5.    326/16   1076m2  50 zł/m2  54 000 zł /rezerwacja/

6.    326/17    990m2   45 zł/m2  45 000 zł

7.    326/18    985m2  45 zł/m2   45 000 zł /rezerwacja/

8.    326/19  1004m2  50 zł/m2   50 000 zł

9.    326/20  1722m2  40 zł/m2   69 000 zł

10.  326/21   1435m2  45 zł/m2  65 000 zł

11.  326/22   1506m2  50 zł/m2  76 000 zł

12.  326/23   1001m2  65 zł/m2  65 000 zł

13.  326/24     972m2  65 zł/m2  63 000 zł

14.  326/25   1012m2  65 zł/m2  66 000 zł

15.  326/26    937m2   65 zł/m2  61 000 zł

16.  326/27   1134m2  sprzedana

17.  326/28   1012m2  60 zł/m2  61 000  zł

18.  326/29   1019m2  60 zł/m2  61 000 zł

19.  326/30   1030m2  60 zł/m2  62 000 zł

20.  326/31   1083m2  60 zł/m2  65 000 zł

21.  326/32   1063m2  55 zł/m2  59 000 zł

22.  326/33   1079m2  55 zł/m2  59 000 zł

23.  326/35   1583m2  sprzedana

24.  326/36   1252m2  sprzedana

25.  326/37   1150m2  sprzedana

26.  326/38   1167m2  sprzedana

27.  326/39   1181m2  sprzedana

28.  326/40   1174m2  sprzedana

29.  326/41   1181m2  sprzedana

30.  326/42   1129m2  sprzedana

31.  326/46   1033m2  sprzedana

32.  326/47   1149m2  65 zł/m2  77 000 zł

33.  326/48   1154m2  sprzedana

34.  326/53   1152m2  sprzedana

35. 326/54 1129m2 sprzedana

36.  326/55   1534m2  65 zł/m2  99 000 zł /rezerwacja/

37. 326/56 1250 m2 75 zł/m2 95 000 zł /rezerwacja/

Działki, Działka na sprzedaż, Pustniki warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1250m2, pokoje 999, w cenie 65000 zł.

Działki, o powierzchni 1250m2, w cenie 65000 zł.

Działka na sprzedaż Pustniki warmińsko-mazurskie

Miejscowość PUSTNIKI koło Sorkwit, nad jeziorem Gielądzkim.
Cztery działki budowlane, które mogą być przedmiotem sprzedaży pojedynczo, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych lub w całości albo po dwie, trzy, pod budowę pensjonatu. Na załączonej mapie działki wg nowego podziału przeprowadzonego w roku 2017 oznaczone zostały literami A, B, D i E. Działka C została sprzedana.
Działki A o pow. 1300 m2, 60 zł/m2, 78 000 zł
działki B o pow. 1250 m2, w cenie 60 zł/m2, 75 000 zł za działkę.
Działka D o pow. 1280m2, w cenie 49 zł/m2, 63 000 zł za działkę.
Działka E o.pow. 1250m2, w cenie 53 zł/m2, 65 000 zł za działkę
Jest to cena brutto, z VAT-em.

Działki położone są przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi gminnej asfaltowej prowadzącej z Sorkwit do wsi Zyndaki. Teren działek opada bardzo lekko w kierunku jeziora, z pięknym widokiem na jezioro.
Dla wszystkich działek zapewniony jest bardzo bliski dostęp do brzegu jeziora i pomostu poprzez zaprzyjaźnione gospodarstwo położone naprzeciw drogi gruntowej (ok 80 m).
W odległości 200 m w kierunku Zyndak znajduje się plaża gminna z drewnianym pomostem, boisko i plac zabaw i sklep spożywczy.
Dla wszystkich działek, zgodnie z nowym podziałem, wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na budowę na każdej działce budynku mieszkalnego.
Odległość Pustnik do Sorkwit – 3,5 km, odległość do Mrągowa - 14 km, do Olsztyna – 60 km.
Uzbrojenie. Linia energetyczna przebiega w drodze gruntowej, naprzeciw działek. Przy wschodniej granicy działki A przebiega wodociąg gminny, a w tej samej drodze, równolegle do wodociągu w roku 2020 wykonywana będzie kanalizacja (wydane już pozwolenie na budowę).

Jezioro Gielądzkie - posiada dobrze rozwinięte brzegi z zatokami i półwyspami oraz urozmaicone pagórkami otoczenie. Na środku duża wyspa Ostrów Wielki oraz kilka mniejszych z miejscami gniazdowania ptaków. Występujące gatunki ryb to m.in. płoć, sandacz, leszcz, szczupak, węgorz, lin . Od strony północnej jezioro Gielądzkie łączy się z jeziorem Zyndaki, a od południa z jeziorem Lampackim. Jest to początek najpiękniejszego w Polsce szlaku kajakowego Krutyni. Powierzchnia jeziora - 444 ha, powierzchnia wysp - 4ha, głębokość maksymalna-27m, głębokość średnia - 6,8m, długość - 6800m, szerokość -1650m, długość linii brzegowej -20220m.
- Jezioro Pustnik Mały - położone po północnej stronie Pustnik, ok. 1 km od działki, łączy się z jeziorem Gielądzkim. Brzegi jeziora wysokie i strome otoczone polami. Jest to jezioro typowo leszczowe. Powierzchnia jeziora -33,5 ha Głębokość maksymalna - 10,0m, głębokość średnia- 3,9m, długość - 1400m, szerokość - 450m, długość linii brzegowej – 3250m.

Działki, Działka na sprzedaż, Częstochowa śląskie, o powierzchni 3400m2, pokoje 999, w cenie 840000 zł.

Działki, o powierzchni 3400m2, w cenie 840000 zł.

Działka na sprzedaż Częstochowa śląskie

Działka posiada wszystkie badania geodezyjne z tego roku. Badania były robione specjalnie pod budowę budynku przemysłowego i zostały zaakceptowane wszystkie warunki, oraz zostały przyznane wszystkie zgody na budowę. W drodze są wszystkie media, w tym nowa skrzynka elektryczna podłączona bezpośrednio do transformatora z przyznaną mocą przemysłową pod obsługę budynków przemysłowych. Na działkę jest przyznana i zaakceptowana zgoda na lewo i prawoskręt. Plan zagospodarowania uznaje maksymalną wielkość pojedynczego budynku do 450m2. Ilość budynków jest nie ograniczona i można je ze sobą łączyć.

Link do mapy:
https://goo.gl/maps/ecGNQ9DXK48WfcRW8

Działki, Działka na sprzedaż, Grodzisk Mazowiecki mazowieckie, o powierzchni 2004m2, pokoje 999, w cenie 253000 zł.

Działki, o powierzchni 2004m2, w cenie 253000 zł.

Działka na sprzedaż Grodzisk Mazowiecki mazowieckie

Sprzedam działkę wielkości 2004 m2 w Kozerach. Okolica jest bardzo spokojna a dojazd do centrum Grodziska Mazowieckiego zajmuje 5 min. Przy działce znajduje się przystanek autobusu miejskiego linii 5. Okoliczni mieszkańcy są bardzo sympatyczni :)

Działki, Działka na sprzedaż, Zgorzelec dolnośląskie, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działki, o powierzchni 6446m2, w cenie 100000 zł.

Działka na sprzedaż Zgorzelec dolnośląskie

Do sprzedania duża działka do zabudowy zagrodowej, położona w m. Żarska Wieś gmina Zgorzelec pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie, działka nr 152/10 o powierzchni 6446m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do głównej drogi asfaltowej. Działka położona jest w pięknym spokojnym miejscu zapewniającym ciszę i odpoczynek.

Oferta bez pośredników.

Działki, Działka na sprzedaż, Brenna śląskie, o powierzchni 1298m2, pokoje 999, w cenie 240000 zł.

Działki, o powierzchni 1298m2, w cenie 240000 zł.

Działka na sprzedaż Brenna śląskie

Do sprzedania przepiękna widokowa działka budowlana o powierzchni 1298m2. Na działce prąd (poprowadzony w domku i garażu) woda z własnej studni (poprowadzona do domku) oraz szambo. Działka na ten moment częściowo ogrodzona, planowane zakończenie grodzenia z bramą. Dziakła lekko nachylona. Dojazd drogą częściowo utwardzoną. Okolica cicha, przepiękna z widokami na góry i las. Brak bezpośrednio zabudowanego sąsiedztwa. Bajkowe miejsce dla osób chcących wypocząć i cieszyć się ciszą i pięknymi widokami. Domek nowy drewniany ocieplony. Elewacja w trakcie wykańczania. W domku podłoga w kaflach, ściany oryginalnie drewniane, drewno zaimpregnowane. W domku urządzona nowa kuchnia, nowa klimatyzacja oraz wydzielona łazienka z wc, kabiną prysznicową oraz umywalką, łazienka do wykończenia. Na działce znajduje się również garaż blaszany o powierzchni 5x6m oraz oczko wodne do własnej aranżacji. Na działce znajdują się również posadzone krzewy ozdobne oraz krzaczki owocowe, wykafelkowany piękny taras przy domku. Oferta godna polecenia, piękna działka z domkiem na weekendowe wypady lub do zamieszkania.

Działki, Działka na sprzedaż, Krościenko nad Dunajcem małopolskie, o powierzchni 1945m2, pokoje 999, w cenie 150000 zł.

Działki, o powierzchni 1945m2, w cenie 150000 zł.

Działka na sprzedaż Krościenko nad Dunajcem małopolskie

Do sprzedania przepiękna działka położona w Krośnicy - nr działki 639/7 - o powierzchni 1945 m2 (19,45 ara). Działka w całości objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

w większości - na obszarze ~ 1250 m2 (12,5 a) położona w terenie oznaczonym symbolem MN3 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwyższonym standardzie i pensjonatowej, a w pozostałej części w terenie oznaczonym symbolem R1 (tereny rolne). Dojazd do działki drogą utwardzoną, przez działkę przebiega kabel energetyczny - ziemny. Kontakt w sprawie działki: 664023980 lub 793009926

Działki, Działka na sprzedaż, Dębowiec podkarpackie, o powierzchni 6320m2, pokoje 999, w cenie 442400 zł.

Działki, o powierzchni 6320m2, w cenie 442400 zł.

Działka na sprzedaż Dębowiec podkarpackie

Działka częściowo odrolniona.
1) Wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wydane oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej.
2) Oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego.
3) Wydane warunki techniczne na budowę przyłącza kanalizacyjnego.
4) Woda - pobór z własnej studni. Studnia na terenie działki.

Działka w okolicy nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych.

Działki, Działka na sprzedaż, Nadarzyn mazowieckie, o powierzchni 17600m2, pokoje 999, w cenie 4200000 zł.

Działki, o powierzchni 17600m2, w cenie 4200000 zł.

Działka na sprzedaż Nadarzyn mazowieckie

PIĘKNA DZIAŁKA 17 600 m2 W NADARZYNIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą, z możliwościa prowadzenia mało uciążliwych usług. Całość ogrodzona + dwie bramy wjazdowe. Teren WOCHK (Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) zapewnia brak uciążliwych inwestycji w sąsiedztwie.

POŁOŻENIE:
- bezpośrednio przy ul.Błońskiej (droga wojewódzka nr 720 z Nadarzyna do Otrębus)
- do kolejki WKD Otrębusy ~2,5 km, do centrum Nadarzyna ~2km
- doskonałe połączenie z Warszawą dzięki nowej trasie szybkiego ruchu S8

OTOCZENIE:
- dookoła piękne lasy
- tereny rekreacyjne (Podkowa Leśna, Otrębusy, Strzeniówka, Nadarzyn)
- szlaki piesze,rowerowe, leśniczówka.

MEDIA:
- główny wodociąg i prąd w działce
- gaz,kanalizacja ~ 200 m od działki

Istnieje możliwość podziału terenu.

Działki, Działka na sprzedaż, Mrągowo warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1462m2, pokoje 999, w cenie 149000 zł.

Działki, o powierzchni 1462m2, w cenie 149000 zł.

Działka na sprzedaż Mrągowo warmińsko-mazurskie

Na terenie zostaną wykonane prace:

- na terenie osiedla : budowy ogrodzenia , doprowadzenia przyłącza energetycznego, doprowadzenia przyłącza wodno-kanalizacyjnego, budowy wewnętrznej infrastruktury drogowej w standardzie dróg szutrowych.

n-a terenie wspólnych działek rekreacyjnych: budowy boiska do siatkówki, budowy altany grillowej, budowy kortu tenisowego, budowy placu zabaw dla dzieci.

- na terenie wspólnej plaży: budowy drewnianego pomostu, budowy altany grillowej.

Jako Agencja Nieruchomości Nie pobieramy żadnych prowizji od inwestora (kupującego)

Działki, Działka na sprzedaż, Leszno mazowieckie, o powierzchni 3005m2, pokoje 999, w cenie 295000 zł.

Działki, o powierzchni 3005m2, w cenie 295000 zł.

Działka na sprzedaż Leszno mazowieckie

Nieruchomość położona we wsi Grądki w powiecie Warszawskim Zachodnim, w gminie Leszno, nieopodal Kampinowskigo Parku Narodowego.
W studium zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz pod nieszkodliwą działalność inwestycyjną.
Wszystkie media ( woda, gaz, prąd ) dostępne w przyległej asfaltowej drodze prowadzącej do trasy nr. 580 . Zapewnia ona bezpośrednie połączenie z Warszawą, Sochaczewem, Żelazową Wolą.
Bardzo dobra komunikacja .Na trasie Warszawa- Leszno kursuje podmiejska linia autobusowa nr 719 z pętli przy ulicy Górczewskiej oraz prywatne busy.
W oddalonym około 3 km Lesznie znajduje się siedziba gminy, szkoły, przedszkole, liczne sklepy w tym "Biedronka", "Carrefour" , punkty usługowe, ośrodek zdrowia i dwa kościoły.

Działka ma założoną księgę wieczystą. Zapraszam do obejrzenia i zakupu nieruchomości.

Działki, Działka na sprzedaż, Gdów małopolskie, o powierzchni 2900m2, pokoje 999, w cenie 179000 zł.

Działki, o powierzchni 2900m2, w cenie 179000 zł.

Działka na sprzedaż Gdów małopolskie

Piękna działka w Niegowici ( okolice Gdowa). Działka o powierzchni 29 arów lekko nachylona. Dojazd do Krakowa zajmuje około 25 min. Działka jest położona w cichej spokojnej okolicy.
W okolicy klika domów jednorodzinnych.

Zapraszam do oglądnięcia

Działki, Działka na sprzedaż, Słupsk pomorskie, o powierzchni 10000m2, pokoje 999, w cenie 700000 zł.

Działki, o powierzchni 10000m2, w cenie 700000 zł.

Działka na sprzedaż Słupsk pomorskie

Na sprzedaż działka położona w Słupsku w obrębie ul.Szczecińskiej ( przy ulicy Szpilewskiego ).

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 lipca 2020r zapadła decyzja o budowie ulicy Szpilewskiego w Słupsku. inwestycja ma być przeprowadzona w roku 2023/24.

Powierzchnia działki 4.0 ha ( 40000 m2 )- cena za ha 700000zł

Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Działka 4,0 ha została wstępnie podzielona -zdjęcie nr 7.
Proponowana sprzedaż dotyczy działek o numerach :
42/21, 42/22, 42/23, 42/24.

Istnieje możliwość zakupu większej powierzchni gruntu o dodatkowe 8.0 ha, lub zakup pojedynczej działki [1 ha].

Teren równy, płaski, w kształcie kwadratu

Media w drodze.

Działka położona w cichej i spokojnej okolicy w odległości ok.1.5 km od centrum miasta Słupsk.
5 minut pieszo do przystanku autobusowego, i do centrum handlowego "Jantar", oraz w duga strone do Auchan i Obi.

Ponad to blisko na pieszo lub rowerem do lasku na spacer i odpoczynek.

Działka z dużym potencjałem inwestycyjnym!!!

CENA: 700.000,-PLN

Zapraszam do kontaktu telefonicznego

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

CENA DO NEGOCJACJI !!!

Działki, Działka na sprzedaż, Tarczyn mazowieckie, o powierzchni 1800m2, pokoje 999, w cenie 135000 zł.

Działki, o powierzchni 1800m2, w cenie 135000 zł.

Działka na sprzedaż Tarczyn mazowieckie

Pięknie usytuowana działka częściowo ogrodzona , na terenie postawiony mur z podestem - służył kiedyś do tenisa , bliski dojazd do Warszawy przy zjezdzie i wjeżdzie nowo budowanej autostrady.
Polecam
cena do niewielkiej negocjacji

Działki, Działka na sprzedaż, Choceń kujawsko-pomorskie, o powierzchni 19400m2, pokoje 999, w cenie 820000 zł.

Działki, o powierzchni 19400m2, w cenie 820000 zł.

Działka na sprzedaż Choceń kujawsko-pomorskie

Sprzedam działkę 19400 m z linią brzegową nad Jeziorem Lutobórz gm. Choceń, k .Kowala Włocławka Torunia Ciechocinka, od Łodzi 95 km, 140 km od Warszawy bardzo łatwy i szybki dojazd z A1.
Działka z linia brzegową 19400 m2 nad Jeziorem Lutoborskim . Plan przestrzennego zagospodarowania gminy pozwala na zabudowę 50 m od linii brzegowej jeziora. Działka obsadzona drzewami po długości w 2002 roku około 800szt co tworzy aleję drzew dodatkowo w linii brzegowej rosną dęby stuletnie około 20 szt .Teren przy jeziorze zalesiony a dęby tworzą koronę całej działki .Zejście do jeziora pod kątem 30 stopni w dół gdzie można stworzyć własną plażę i pomost .Dojazd droga asfaltowa ze wszystkich stron .Miejscowość wypoczynkowa dzięki plażom przy jeziorze .Tereny w pobliżu zagospodarowane domami wypoczynkowymi i mieszkalnymi .W pobliżu Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny. Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Kłóbce. Niegdyś państwowe włocławskie zakłady pracy miały swoje ośrodki wypoczynkowe .Teren sąsiedzki zagospodarowany i ogrodzony .Doprowadzona woda i prąd .Więcej informacji podam telefonicznie lub mailowo.

Działki, Działka na sprzedaż, Łącko małopolskie, o powierzchni 3500m2, pokoje 999, w cenie 241000 zł.

Działki, o powierzchni 3500m2, w cenie 241000 zł.

Działka na sprzedaż Łącko małopolskie

Na sprzedaż działka budowlana/inwestycyjna o powierzchni 35 arów położona w miejscowości Kadcza gm. Łącko. Oddalona o 100 m od drogi krajowej.Działka dobrze skomunikowana .Od tyłu istnieje możliwość wykupienia kilku arów gruntu w celu dostępu do drogi gminnej.Bardzo dogodna lokalizacja-niedaleko szkoła, sklepy,przystanek. W sąsiedztwie domy jednorodzinne, luźna zabudowa.
Zapraszam do kontaktu i obejrzenia nieruchomości.500679561

Działki, Działka na sprzedaż, Nasielsk mazowieckie, o powierzchni 2144m2, pokoje 999, w cenie 60000 zł.

Działki, o powierzchni 2144m2, w cenie 60000 zł.

Działka na sprzedaż Nasielsk mazowieckie

Witam.
Mam do sprzedania dzialke 2144m2 w malowniczej i cichej okolicy w miejscowości Nuna.
Zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam serdecznie,
Adam Rdzanek