Wiadomości:

Działki

Przedstawiamy listę ofert spełniających kryteria: Działki

Masz nieruchomość w tej lokalizacji ?

dodaj ją z bebroker.pl jednocześnie na ponad 100 portali
Dodaję ofertę
Działki, Działka na sprzedaż, Nowy Tomyśl wielkopolskie, o powierzchni 6900m2, pokoje 999, w cenie 255000 zł.

Działki, o powierzchni 6900m2, pokoje 999, w cenie 255000 zł.

Działka na sprzedaż Nowy Tomyśl wielkopolskie

Działka 6900m2. z wydanymi warunkami zabudowy na dom jednorodzinny.
Na działce znajduje się staw,oraz domek letniskowy 50m2. blisko Nowy Tomyśl 4km. oraz Poznań 60 km.
Bardzo cichy zakątek na wypoczywanie lub zamieszkanie.

Działki, Działka na sprzedaż, Brzeziny łódzkie, o powierzchni 6494m2, pokoje 999, w cenie 3900000 zł.

Działki, o powierzchni 6494m2, pokoje 999, w cenie 3900000 zł.

Działka na sprzedaż Brzeziny łódzkie

Działka inwestycyjna w centrum miasta

Działka inwestycyjna pod zabudowę przemysłową, mieszkalną o powierzchni 6494m2.

Działka znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie marketu LIDL i Biedronka. Działka położona przy głównym skrzyżowaniu w mieście.

Teren utwardzony i wyrównany. W ulicy wszystkie media miejskie. Przy granicy działki transformator SN/nn.

Działki, Działka na sprzedaż, Lembruk warmińsko-mazurskie, o powierzchni 29900m2, pokoje 999, w cenie 990000 zł.

Działki, o powierzchni 29900m2, pokoje 999, w cenie 990000 zł.

Działka na sprzedaż Lembruk warmińsko-mazurskie

Działka pod hotel, zajazd, pensjonaty.
Działka o powierzchni 28 866 m2 położona jest w nowopowstającym terenie zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostepnych, idealnych do spacerów i dalszych wędrówek. Jest także wytyczony (choć rzadko używany) szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa. Jezioro Kiersztanowskie czyste, nadające się do kąpieli i wędkowania. Odległość do jeziora ok. 90 m.
Dla całego terenu opracowany i uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działka oznaczona w planie symbolem 1UT przeznaczona jest w nim na cele zabudowy hotelowej i została już geodezyjnie wydzielona. Oznacza to, że natychmiast po wykonaniu projektu można przystąpić do budowy hotelu, motelu, zajazdu lub kilku pensjonatów.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna – za działką, zahaczając o północny narożnik, przebiega linia średniego napięcia 15 kV. Umożliwia to wykonanie stacji transformatorowej.
Woda – z własnej studni wierconej lub ze studni głębinowej Kombinatu Rolnego Szestno (do studni jest ok. 300m).
Kanalizacja sanitarna gminna ø200 została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działki. Na zdjęciu jej przebieg został narysowany kolorem niebieskim.
Obecnie działka w większości porośnięta jest samosiejką brzozową na wycinkę której nie będzie wymagane pozwolenie, Wystarczy zgłoszenie.

Fragment z planu zagospodarowania

§ 14. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 1UT

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usług hotelarskich.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych w tym jedna kondygnacja w dachu stromym;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 350 do 450 kryte dachówka ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

3) główne połacie dachu o tym samym spadku;

4) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie w obrysie budynku;

5) dla budynków parterowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci 25stopni.


3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) w programie zagospodarowania działki należy uwzględnić poza zabudowa kubaturową miedzy innymi: zieleń urządzoną, place zabaw dla dzieci, małą architekturę, parkingi;


2) powierzchnia zabudowy:

- dla terenu 1UT – max 10 % powierzchni działki budowlanej (czyli prawie do 3000 m2)

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu 1UT - 0,1 ÷ 0,4

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- dla terenu 1UT min. 70% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

7) dopuszcza się ogrodzenia do wysokości 1,50 m wykonane z materiałów tradycyjnych jak: kamień, drewno, ceramika budowlana oraz elementy kute;

8) dostępność komunikacyjna z dróg wewnętrznych 01KDW i 03KDW;

Działki, Działka na sprzedaż, Lembruk warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1000m2, pokoje 999, w cenie 40000 zł.

Działki, o powierzchni 1000m2, pokoje 999, w cenie 40000 zł.

Działka na sprzedaż Lembruk warmińsko-mazurskie

Działki Budowlano-Rekreacyjne Nad Jeziorem Kiersztanowskim 

Działki o powierzchni 950 - 1200 m2 położone są w nowopowstałym zespole działek budowlano-rekreacyjnych, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Z działek roztacza się piękny widok na jezioro. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostępnych, mało uczęszczany szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa.
Działki usytuowane są w trzech rzędach równoległych do brzegu jeziora, w odległości ok. 80 m od brzegu. Wg ustaleń planu zagospodarowania dopuszczalna jest zabudowa murowana lub drewniana od parterowej  do dwóch kondygnacji, także całoroczna. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki.

Uzbrojenie działek: Energia – w trakcie realizacji, skrzynki zasilania ustawione będą przy działkach wrzesień-październik 2020r. 

Woda – do czasu wybudowania wodociągu gminnego z indywidualnych studni wierconych. 

Kanalizacja gminna została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działek. Kanalizacja w uliczkach osiedlowych będzie realizowana po sprzedaży kilku działek. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna.

Ceny działek w przybliżeniu, w zależności od położenia w stosunku do jeziora
- pierwszy rząd od jeziora – 60-65 zł/m2
- drugi rząd – 50-55 zł/m2
- trzeci rząd – 40-45 zł/m2

Ustalenia z planu zagospodarowania

§ 15.Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów 4UTL, 5UTL, 6UTLa, 6UTLb.

Zasady kształtowania zabudowy:
Budynki murowane lub drewniane, wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
Dachy dwu lub wielospadowa o kącie nachylenia głównych połaci 35st do 45st kryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze ceglastej czerwieni;
Powierzchnia zabudowy działki – do 20%. Poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie na obrysie budynku;
Dopuszcza się garaże wbudowane w bryłę budynku;
Na granicy dwóch działek dopuszcza się garaże wolnostojące o parametrach:
- wysokość jedna kondygnacja nadziemna
- wysokość nie może przekraczać 2,50 m licząc od poziomu terenu w najniższym jego punkcie po obrysie budynku do okapu dachu;
- budynki te winny architektonicznie nawiązywać do budynków rekreacji indywidualnej rodzajem i kolorem pokrycia dachu.

Aktualne ceny działek

Nr działki  Powierzchnia m2  Cena zł/m2-około  Cena działki

1.    326/11   1142m2  45 zł/m2  51 000 zł

2.    326/12   1343m2  45 zł/m2  60 000 zł

3.    326/13   1042m2  45 zł/m2  47 000 zł

4.    326/14   1015m2  45 zł/m2  46 000 zł
 
5.    326/16   1076m2  45 zł/m2  48 000 zł

6.    326/17    990m2   40 zł/m2  40 000 zł

7.    326/18    985m2  40 zł/m2   40 000 zł

8.    326/19  1004m2  45 zł/m2   45 000 zł

9.    326/20  1722m2  40 zł/m2   69 000 zł

10.  326/21   1435m2  40 zł/m2  57 000 zł

11.  326/22   1506m2  40 zł/m2  60 000 zł

12.  326/23   1001m2  60 zł/m2  60 000 zł

13.  326/24     972m2  60 zł/m2  58 000 zł

14.  326/25   1012m2  60 zł/m2  61 000 zł

15.  326/26    937m2   60 zł/m2  56 000 zł

16.  326/27   1134m2  50 zł/m2  57 000  zł

17.  326/28   1012m2  50 zł/m2  51 000  zł

18.  326/29   1019m2  50 zł/m2  51 000 zł

19.  326/30   1030m2  50 zł/m2  52 000 zł

20.  326/31   1083m2  50 zł/m2  54 000 zł

21.  326/32   1063m2  50 zł/m2  53 000 zł

22.  326/33   1079m2  50 zł/m2  54 000 zł

23.  326/35   1583m2  50 zł/m2  79 000 zł

24.  326/36   1252m2  50 zł/m2  63 000 zł

25.  326/37   1150m2  65 zł/m2  68 000 zł

26.  326/38   1167m2  65 zł/m2  76 000 zł

27.  326/39   1181m2  65 zł/m2  77 000 zł

28.  326/40   1174m2  65 zł/m2 sprzedana

29.  326/41   1181m2  65 zł/m2  77 000 zł

30.  326/42   1129m2  60 zł/m2  68 000.zł

31.  326/46   1033m2  60 zł/m2  sprzedana

32.  326/47   1149m2  65 zł/m2  77 000 zł

33.  326/48   1154m2  65 zł/m2  75 000 zł

34.  326/53   1152m2  65 zł/m2  75 000 zł

35.  326/54   1129m2  65 zl/m2  73 000 zł

36.  326/55   1534m2  65 zł/m2  99 000 zł

Działki, Działka na sprzedaż, Pustniki warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1250m2, pokoje 999, w cenie 65000 zł.

Działki, o powierzchni 1250m2, pokoje 999, w cenie 65000 zł.

Działka na sprzedaż Pustniki warmińsko-mazurskie

Miejscowość PUSTNIKI koło Sorkwit, nad jeziorem Gielądzkim.
Cztery działki budowlane, które mogą być przedmiotem sprzedaży pojedynczo, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych lub w całości albo po dwie, trzy, pod budowę pensjonatu. Na załączonej mapie działki wg nowego podziału przeprowadzonego w roku 2017 oznaczone zostały literami A, B, D i E. Działka C została sprzedana.
Działki A o pow. 1300 m2, 60 zł/m2, 78 000 zł
działki B o pow. 1250 m2, w cenie 60 zł/m2, 75 000 zł za działkę.
Działka D o pow. 1280m2, w cenie 49 zł/m2, 63 000 zł za działkę.
Działka E o.pow. 1250m2, w cenie 53 zł/m2, 65 000 zł za działkę
Jest to cena brutto, z VAT-em.

Działki położone są przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi gminnej asfaltowej prowadzącej z Sorkwit do wsi Zyndaki. Teren działek opada bardzo lekko w kierunku jeziora, z pięknym widokiem na jezioro.
Dla wszystkich działek zapewniony jest bardzo bliski dostęp do brzegu jeziora i pomostu poprzez zaprzyjaźnione gospodarstwo położone naprzeciw drogi gruntowej (ok 80 m).
W odległości 200 m w kierunku Zyndak znajduje się plaża gminna z drewnianym pomostem, boisko i plac zabaw i sklep spożywczy.
Dla wszystkich działek, zgodnie z nowym podziałem, wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na budowę na każdej działce budynku mieszkalnego.
Odległość Pustnik do Sorkwit – 3,5 km, odległość do Mrągowa - 14 km, do Olsztyna – 60 km.
Uzbrojenie. Linia energetyczna przebiega w drodze gruntowej, naprzeciw działek. Przy wschodniej granicy działki A przebiega wodociąg gminny, a w tej samej drodze, równolegle do wodociągu w roku 2020 wykonywana będzie kanalizacja (wydane już pozwolenie na budowę).

Jezioro Gielądzkie - posiada dobrze rozwinięte brzegi z zatokami i półwyspami oraz urozmaicone pagórkami otoczenie. Na środku duża wyspa Ostrów Wielki oraz kilka mniejszych z miejscami gniazdowania ptaków. Występujące gatunki ryb to m.in. płoć, sandacz, leszcz, szczupak, węgorz, lin . Od strony północnej jezioro Gielądzkie łączy się z jeziorem Zyndaki, a od południa z jeziorem Lampackim. Jest to początek najpiękniejszego w Polsce szlaku kajakowego Krutyni. Powierzchnia jeziora - 444 ha, powierzchnia wysp - 4ha, głębokość maksymalna-27m, głębokość średnia - 6,8m, długość - 6800m, szerokość -1650m, długość linii brzegowej -20220m.
- Jezioro Pustnik Mały - położone po północnej stronie Pustnik, ok. 1 km od działki, łączy się z jeziorem Gielądzkim. Brzegi jeziora wysokie i strome otoczone polami. Jest to jezioro typowo leszczowe. Powierzchnia jeziora -33,5 ha Głębokość maksymalna - 10,0m, głębokość średnia- 3,9m, długość - 1400m, szerokość - 450m, długość linii brzegowej – 3250m.

Działki, Działka na sprzedaż, Częstochowa śląskie, o powierzchni 3400m2, pokoje 999, w cenie 840000 zł.

Działki, o powierzchni 3400m2, pokoje 999, w cenie 840000 zł.

Działka na sprzedaż Częstochowa śląskie

Działka posiada wszystkie badania geodezyjne z tego roku. Badania były robione specjalnie pod budowę budynku przemysłowego i zostały zaakceptowane wszystkie warunki, oraz zostały przyznane wszystkie zgody na budowę. W drodze są wszystkie media, w tym nowa skrzynka elektryczna podłączona bezpośrednio do transformatora z przyznaną mocą przemysłową pod obsługę budynków przemysłowych. Na działkę jest przyznana i zaakceptowana zgoda na lewo i prawoskręt. Plan zagospodarowania uznaje maksymalną wielkość pojedynczego budynku do 450m2. Ilość budynków jest nie ograniczona i można je ze sobą łączyć.

Link do mapy:
https://goo.gl/maps/ecGNQ9DXK48WfcRW8

Działki, Działka na sprzedaż, Grodzisk Mazowiecki mazowieckie, o powierzchni 2004m2, pokoje 999, w cenie 253000 zł.

Działki, o powierzchni 2004m2, pokoje 999, w cenie 253000 zł.

Działka na sprzedaż Grodzisk Mazowiecki mazowieckie

Sprzedam działkę wielkości 2004 m2 w Kozerach. Okolica jest bardzo spokojna a dojazd do centrum Grodziska Mazowieckiego zajmuje 5 min. Przy działce znajduje się przystanek autobusu miejskiego linii 5. Okoliczni mieszkańcy są bardzo sympatyczni :)

Działki, Działka na sprzedaż, Zgorzelec dolnośląskie, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działki, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działka na sprzedaż Zgorzelec dolnośląskie

Do sprzedania duża działka do zabudowy zagrodowej, położona w m. Żarska Wieś gmina Zgorzelec pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie, działka nr 152/10 o powierzchni 6446m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do głównej drogi asfaltowej. Działka położona jest w pięknym spokojnym miejscu zapewniającym ciszę i odpoczynek.

Oferta bez pośredników.

Działki, Działka na sprzedaż, Krościenko nad Dunajcem małopolskie, o powierzchni 1945m2, pokoje 999, w cenie 150000 zł.

Działki, o powierzchni 1945m2, pokoje 999, w cenie 150000 zł.

Działka na sprzedaż Krościenko nad Dunajcem małopolskie

Do sprzedania przepiękna działka położona w Krośnicy - nr działki 639/7 - o powierzchni 1945 m2 (19,45 ara). Działka w całości objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

w większości - na obszarze ~ 1250 m2 (12,5 a) położona w terenie oznaczonym symbolem MN3 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwyższonym standardzie i pensjonatowej, a w pozostałej części w terenie oznaczonym symbolem R1 (tereny rolne). Dojazd do działki drogą utwardzoną, przez działkę przebiega kabel energetyczny - ziemny. Kontakt w sprawie działki: 664023980 lub 793009926

Działki, Działka na sprzedaż, Barczewo warmińsko-mazurskie, o powierzchni 3024m2, pokoje 999, w cenie 155000 zł.

Działki, o powierzchni 3024m2, pokoje 999, w cenie 155000 zł.

Działka na sprzedaż Barczewo warmińsko-mazurskie

Do kupienia działki położone nad jeziorem Dobrąg w Ramsowie w gminie Barczewo, Mazury.
Powierzchnia działki 30 arów.

Dostępne 3 działki o tej powierzchni.
Do jeziora kilkaset metrów w zależności która działka.

W pobliżu zabudowania oraz dostęp do mediów.

Znajduje się ona w otoczeniu podobnych wielkościowo działek pod osiedle z wytyczonymi drogami wewnętrznymi oraz udziałem w plaży.

Działka idealna pod budowę domu rekreacyjnego na wakacje lub domu całorocznego (po wystąpieniu o warunki zabudowy).
Działkę można potraktować inwestycyjnie i odsprzedać ją podzieloną na mniejsze.

Link do wszystkich działek, które jeszcze są dostępne.
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5250203

Działka gotowa do przekształcenia.

Film z okolic działek do obejrzenia:
https://drive.google.com/file/d/1T_6mRSQS9WCwFPUQXghtmsjjOs7n4sCF/view?usp=drivesdk

Idealnie skomunikowana:
do Olsztyna drogą ekspresową S16 30 KM
do Warszawy 2h50min
do Gdańska 1h50 min.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu KC.

Działki, Działka na sprzedaż, Stanisławów mazowieckie, o powierzchni 1500m2, pokoje 999, w cenie 139000 zł.

Działki, o powierzchni 1500m2, pokoje 999, w cenie 139000 zł.

Działka na sprzedaż Stanisławów mazowieckie

Stanislawow to miejscowosc idealnie nadajaca sie na rekreacje, letni wypoczynek lub wybudowanie tam calorocznego, rodzinnego domu jakich wiele w okolicy, lub jako inwestycje.

W bliskim sasiedztwie jest sklep, Szkola Podstawowa i duze ZAKLADY MIESNE "STANISLAWOW" posiadajace bardzo dobrze zaopatrzony sklep przyzakladowy.

ZAPRASZAM DO OGLADANIA. |

KOLONIA STANISLAWOW to malownicza miejscowosc polozona 40 km od Warszawy.

Wszystkie one posiadaja warunki zabudowy, dajac mozliwosc wybudowania domu mieszkalnego lub letniskowego. do 12m wysokosci, zwazywszy na fakt,ze obszar ten jest usytuowany wsrod licznych zabudowan wiejskich,

Istnieja dogodne warunki podlaczenia wszystkich potrzebnych mediow..

Do dzialek prowadzi droga dojazdowa, utwardzona.

Teren ten jest ogrodzony z 3 stron, zadrzewiony.
Opis działki:
Działka o powierzchni 1500 m2 w kształcie prostokąta.
Teren: płaski zalesiony.

Okolice działki:
Piekne pola, lasy, gospodarstwa wiejskie oraz Rzeka Rzadza w odległości 500 metrów od działki.
Otoczona innymi działkami rekreacyjnymi.

Działki, Działka na sprzedaż, Strzyżów podkarpackie, o powierzchni 4100m2, pokoje 999, w cenie 89000 zł.

Działki, o powierzchni 4100m2, pokoje 999, w cenie 89000 zł.

Działka na sprzedaż Strzyżów podkarpackie

Mam do sprzedania działkę budowlaną w bliskiej okolicy Rzeszowa. Działka na piekny dom z tarasami i przeszkleniami. Jeśli chcesz uciec od szeregowej zabudowy która za kilka lat będzie slumsumi - zapraszam.
Działka doskonale łączy bliskosć miasta i wszystkie plusy konca świata :)

41 ar, równa, bez drzew i większych dziur
Bardzo dobrze nasłoneczniona, doskonała do ustawienia fotowoltaiki na trackerze
Przepiękny widok na okolice. Trzy strony widoku na dolinę.
Brak wielu zabudowań w pobliżu
Warunki zabudowy na dwa domy
Bardzo dobry dojazd drogą asfaltową (gminna, odśnieżana zimą !)
Prąd na działce (słup na brzegu)
Parę km dalej powstanie węzeł S19
Sprzedaje jako osoba prywatna
Cena do rozsądnej negocjacji, dziękuję za oferty: "50% i kupuje od ręki"
Dojazd do Rzeszowa to tylko 20 minut, w przyszłości po budowie mostu na wisloku - jeszcze lepszy dojazd do centrum Rzeszowa.
Gratis mapka do celów projektowych
Do Strzyżowa niecałe 4 km (tylko 7 minut)
Bardzo dobry zasięg LTE (realnie w Orange 60 mbit/s)

Działki, Działka na sprzedaż, Michałowice mazowieckie, o powierzchni 1700m2, pokoje 999, w cenie 895000 zł.

Działki, o powierzchni 1700m2, pokoje 999, w cenie 895000 zł.

Działka na sprzedaż Michałowice mazowieckie

Działka usługowo -mieszkaniowa U//M
Działka w miejscowym planie ujęta jako działka usługowo -mieszkaniowa . Wstępny projekt do wybudowania magazyn z biurem lub inne możliwe usługi . Możliwe wybudowanie budynków do 3 kondygnacji w górę . Działka posiada dwa wjazdy . Usytuowana pomiędzy dwoma węzłami Opacz i węzeł Wypędy bardzo dobra komunikacja . Na przeciwko kładka dla pieszych przystanek autobusowy . Wszystkie media w drodze . Możliwość podziału wg planu na dwie działki budowlano - mieszkaniowe o osobnych wjazdach o powierzchni 900 m 2.

Działki, Działka na sprzedaż, Czarna podkarpackie, o powierzchni 10100m2, pokoje 999, w cenie 220000 zł.

Działki, o powierzchni 10100m2, pokoje 999, w cenie 220000 zł.

Działka na sprzedaż Czarna podkarpackie

Sprzedam działkę położoną w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta, przy głównej drodze Łańcut - Sokołów Małopolski.

Działka składa się z części budowlanej (27 a) i rolnej (74 a). Do działki doprowadzone są media: prąd, woda, gaz, kanalizacja i sieć telekomunikacyjna.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 530-461-744.

Działki, Działka na sprzedaż, Nałęczów lubelskie, o powierzchni 26800m2, pokoje 999, w cenie 2860000 zł.

Działki, o powierzchni 26800m2, pokoje 999, w cenie 2860000 zł.

Działka na sprzedaż Nałęczów lubelskie

Sprzedam "uzbrojoną" działkę budowlaną (inwestycyjną) nr. ewid. 101, z WZ o powierzchni 28 600 m2 w atrakcyjnej dzielnicy Nałęczowa (Chruszczów - Kolonia 22) usytuowanej w Strefie Uzdrowiskowej "C", w której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi co najmniej 45% i obejmuje obszar przyległy do Strefy "B", który ma wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych.

Działka ma kształt prostokąta o długości 477 metrów i szerokości 60 metrów, z pełnym "uzbrojeniem": (gaz, prąd, woda, kanalizacja ). Dojazd do działki drogą asfaltową.

Obecnie, w oparciu o decyzję Burmistrza Nałęczowa o warunkach zabudowy, zezwala się na budowę Domu Opieki dla około 120 osób z niezbędną infrastrukturą.

Możliwość zmiany obecnych warunków zabudowy, na zabudowę - np. wielorodzinną - gdzie przy zachowaniu warunków wspomnianej Strefy "C" - PUM może wynieść nawet 12.000 m2.

INNE

Nie jest obciążona kredytem oraz nie uczestniczyła w jakichkolwiek programach dofinansowujących.
Może być sprzedana przez osobę fizyczną w cenie brutto lub przez spółkę celową w cenie netto.
Sprzedaż bez pośredników.

POŁOŻENIE

Park Zdrojowy 800 m
Stacja kolejowa Nałęczów 3,5 km
Sanktuarium w Wąwolnicy 4,8 km
Kazimierz Dolny 22 km
Lublin 23 km
Dojazd do węzła autostrady Warszawa-Lublin 11.5 km

OKOLICA

lasy, łąki, piękne tereny spacerowe
supermarket, restauracje, kawiarnie, pizzeria, cukiernia
boiska sportowe (w tym orlik), duży plac zabaw dla dzieci
tereny rekreacyjne
świetlica, biblioteka
przychodnia, szkoła, przedszkole

INFORMACJE

Nałęczów jest jednym z piękniejszych uzdrowisk w Polsce. Leczy się tu przede wszystkim choroby: wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca i stany ogólnego wyczerpania psychofizycznego. W powrocie do zdrowia pomaga tutejszy mikroklimat sprzyjający naturalnemu obniżeniu się ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszeniu dolegliwości serca. Nałęczów posiada również dobre warunki dla rehabilitacji pacjentów po zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych. Oprócz swojej tradycyjnej działalności medycznej związanej z profilaktyką kardiologiczną, Uzdrowisko Nałęczów prowadzi m.in.: hydroterapię, terapię ruchową, leczenie nadwagi, psychoterapię, fizjoterapię, elektroterapię, przyrodolecznictwo, odnowę biologiczną oraz terapię odwykową.

Nałęczów to także jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków turystyczno-rekreacyjnych w Polsce. Ponadto gmina inwestuje w nowe trasy, środki lokomocji i połączenia, które jeszcze bardziej ułatwią i przyspieszą dotarcie do jedynego w swoim rodzaju Nałęczowa. Z dnia na dzień zmienia się krajobraz w otoczeniu Nałęczowa.
Sprzedaż bezpośrednio od właściciela. Więcej zdjęć oraz dokumentacja dostępne na życzenie klienta.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu :

Tomasz Urbaniak

tel. +48 501 47 96 97

Działki, Działka na sprzedaż, Zgorzelec dolnośląskie, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działki, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działka na sprzedaż Zgorzelec dolnośląskie

Do sprzedania duża działka do zabudowy zagrodowej, położona w m. Żarska Wieś gmina Zgorzelec pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie, działka nr 152/10 o powierzchni 6446m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do głównej drogi asfaltowej. Działka położona jest w pięknym spokojnym miejscu zapewniającym ciszę i odpoczynek.

Oferta bez pośredników.

Działki, Działka na sprzedaż, Bochnia małopolskie, o powierzchni 1400m2, pokoje 999, w cenie 182000 zł.

Działki, o powierzchni 1400m2, pokoje 999, w cenie 182000 zł.

Działka na sprzedaż Bochnia małopolskie

sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 14 arów.
Teren płaski, prostokąt, o wymiarach ok 24x58 m. Droga asfaltowa z 2 stron działki.

Media - link do map GOOGLE

https://bit.ly/2Bl0NZ1

wodociąg na obrzeżach działki, prąd i gaz po drugiej stronie drogi, kanalizacja w środku drogi asfaltowej

W okolicy pojedyncza zabudowa jednorodzinna.
100m do drogi powiatowej Bochnia-Niepołomice.
160m do Puszczy Niepołomickiej
Stacja kolejowa 800m,
Dojazd do autostrady A4 6min.
Dojazd do Bochni 10 min.
Dojazd do basenu (kryta pływalnia Proszówki) 9 min.

Działki, Działka na sprzedaż, Ciepłowody dolnośląskie, o powierzchni 3800m2, pokoje 999, w cenie 80000 zł.

Działki, o powierzchni 3800m2, pokoje 999, w cenie 80000 zł.

Działka na sprzedaż Ciepłowody dolnośląskie

Działka w obrębie wsi Kobyla Głowa. Pow. 0.38ha. Położona przy drodze wiejskiej i gminnej. Kiedyś fragment sadu i zabudowy. Aktualnie 16 arów ziemia orna II klasy oraz 22 ary nieużytku z ruinami kamiennej obory. Po budynku materiał kamienny do wykorzystania. Pod budynkiem zachowane szambo. W ewidencji gruntów użytek zielony. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przewidziany pod zabudowę. Na działce wzdłuż drogi biegnie linia energetyczne, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Funkcjonują dwa wjazdy od drogi wiejskiej. Wystawa połud.-wsch. Ładny teren do zagospodarowania. Cena do ustalenia.

Działki, Działka na sprzedaż, Kraków małopolskie, o powierzchni 659m2, pokoje 999, w cenie 340000 zł.

Działki, o powierzchni 659m2, pokoje 999, w cenie 340000 zł.

Działka na sprzedaż Kraków małopolskie

Witam,

Zapraszam do zakupu działki budowlanej w fantastycznej, pozbawionej smogu części Krakowa. Na lekkim pochyleniu, w ekspozycji południowej, jest idealnym miejscem na nowoczesny dom niskoenergetyczny lub pasywny. Tymi kryteriami kierowałem sie wybierając to miejsce pod swój dom. Plany sie nieco zmieniły i działka bedzie cieszyć nowego właściciela.

Nieruchomość uzbrojona, ksiega wieczysta KW KR1P/00437839/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Kraków-Podgórze , działka nr 107/4, 659m2, udział 1/54 część w działce 106/6 o powierzchni 662m2, w działce z możliwością powiekszenia od strony wschodniej o ok 3 ary (do granicy ulicy, zaznaczone na czerwono). Wjazd na działke zaznaczony od strony zachodniej (służebność dojazdu), lub po nabyciu kawałka sąsiadującej nieruchomości z dwóch stron (podział geodezyjny sąsiadującej działki został zrobiony i właściciele zamierzają sprzedać przylegający do przedmiotowej działki grunt). Swietne rozwiązanie, gdyż samochody mogą parkować w dojeździe służebnym i cała działka właściwa jest wykorzystana na potrzeby mieszkaniowo-rekreacyjne.

Możliwość budowy domu wolnostojącego lub bliżniaka!

Wyjątkowa lokalizacja w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Bezproblemowy dojazd do obwodnicy oraz 8 km do centrum! Ze wzgledu na ukształtowanie terenu, działka leży po za granicami slynnego krakowskiego smogu!

Jest to fantastyczne miejsce dla osób chcących cieszyć się z otoczenia zieleni i możliwości rekreacji i jednocześnie bliskości miasta!

Działki, Działka na sprzedaż, Sulików dolnośląskie, o powierzchni 4000m2, pokoje 999, w cenie 160000 zł.

Działki, o powierzchni 4000m2, pokoje 999, w cenie 160000 zł.

Działka na sprzedaż Sulików dolnośląskie

Sprzedam działkę budowlaną o pow.40ar położoną w miejscowości Studniska Dolne gm.Sulików ok.5km od granicy Zgorzelca. Działka znajduje się w centrum wsi w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.

Dojazd drogą asfaltową. Media w granicy działki to prąd.

Kwalifikacja działki - Uchwała nr XXXI/206/2001 Rady Gminy Sulików z dn.29.05.2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Dolne.

Symbol 11MR z zapisem: ciąg projektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi produkcji rolnej oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych - wpis - można budować.

Działka w całości została oczyszczona z krzewów, drzew i wszelkich zarośli co zdecydowanie ułatwi przyszłemu właścicielowi rozpoczęcie inwestycji.

Nieruchomość uregulowana prawnie - bieżąca księga wieczysta, jeden właściciel.

Kontakt telefoniczny. Barbara 603 065 094 Oferta prywatna !

POLECAM !!!