Wiadomości:

Działki Katowice Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na wynajem, Katowice śląskie, o powierzchni 14000m2, pokoje 999, w cenie 500 zł.

Działki Katowice Bogucice, o powierzchni 14000m2, w cenie 500 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na wynajem Katowice śląskie

Piękna działka zamiana, dzierżawa, 1,4 hektara - 500 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na wynajem, Katowice śląskie, o powierzchni 0m2, pokoje 999, w cenie 5000 zł.

Działki Katowice Bogucice, w cenie 5000 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na wynajem Katowice śląskie

Działka inwestycyjna pod dzialalnosc - 5 000 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 0m2, pokoje 999, w cenie 60000 zł.

Działki Katowice Bogucice, w cenie 60000 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Sprzeda działkę Lachowice 3000m2 - 60 000 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 0m2, pokoje 999, w cenie 1300000 zł.

Działki Katowice Bogucice, w cenie 1300000 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Sprzedam działkę - 1 300 000 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 0m2, pokoje 999, w cenie 235000 zł.

Działki Katowice Bogucice, w cenie 235000 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Piękna działka719m+100m ul.Skotnica3km centrum szybki wyjazd Katowice - 235 000 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 0m2, pokoje 999, w cenie 12768 zł.

Działki Katowice Bogucice, w cenie 12768 zł. Oferta pochodzi z olx.pl

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Działka rekreacyjno-budowlana zlokalizowana w pięknej okolicy! 42zł/m2 - 12 768 zł - Katowice, Bogucice

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 8m2, pokoje 999, w cenie 700 zł.

Działki Katowice Bogucice, o powierzchni 8m2, w cenie 700 zł.

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własności nieruchomości przy ulicy Reja/Dudy-Gracza w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0008 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00077327/0 o wartości szacunkowej 1.400,- złotych netto, za cenę nie niższą niż 700,- zł. netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 363m2, pokoje 999, w cenie 53575 zł.

Działki Katowice Bogucice, o powierzchni 363m2, w cenie 53575 zł.

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własności nieruchomości przy ulicy Reja w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0363 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00043686/7 o wartości szacunkowej 107.150 złotych netto, za cenę nie niższą niż 53.575,- zł. netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.

Działki Katowice Bogucice, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 252m2, pokoje 999, w cenie 48960 zł.

Działki Katowice Bogucice, o powierzchni 252m2, w cenie 48960 zł.

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własność nieruchomości przy ul. Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą nr KA1K/00040182/3 o powierzchni 0,0252 ha, o wartości szacunkowej 81.600 złotych - za cenę nie niższą niż 48.960,- złotych netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.