Wiadomości:

Działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Nowy Tomyśl wielkopolskie, o powierzchni 6900m2, pokoje 999, w cenie 255000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 6900m2, w cenie 255000 zł.

Działka na sprzedaż Nowy Tomyśl wielkopolskie

Działka 6900m2. z wydanymi warunkami zabudowy na dom jednorodzinny.
Na działce znajduje się staw,oraz domek letniskowy 50m2. blisko Nowy Tomyśl 4km. oraz Poznań 60 km.
Bardzo cichy zakątek na wypoczywanie lub zamieszkanie.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Brzeziny łódzkie, o powierzchni 6494m2, pokoje 999, w cenie 3900000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 6494m2, w cenie 3900000 zł.

Działka na sprzedaż Brzeziny łódzkie

Działka inwestycyjna w centrum miasta

Działka inwestycyjna pod zabudowę przemysłową, mieszkalną o powierzchni 6494m2.

Działka znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie marketu LIDL i Biedronka. Działka położona przy głównym skrzyżowaniu w mieście.

Teren utwardzony i wyrównany. W ulicy wszystkie media miejskie. Przy granicy działki transformator SN/nn.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Lembruk warmińsko-mazurskie, o powierzchni 29900m2, pokoje 999, w cenie 990000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 29900m2, w cenie 990000 zł.

Działka na sprzedaż Lembruk warmińsko-mazurskie

Działka pod hotel, zajazd, pensjonaty. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT 23%.
Działka o powierzchni 28 866 m2 położona jest w nowopowstającym terenie zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostepnych, idealnych do spacerów i dalszych wędrówek. Jest także wytyczony (choć rzadko używany) szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa. Jezioro Kiersztanowskie czyste, nadające się do kąpieli i wędkowania. Odległość do jeziora ok. 90 m.
Dla całego terenu opracowany i uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działka oznaczona w planie symbolem 1UT przeznaczona jest w nim na cele zabudowy hotelowej i została już geodezyjnie wydzielona. Oznacza to, że natychmiast po wykonaniu projektu można przystąpić do budowy hotelu, motelu, zajazdu lub kilku pensjonatów.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna – za działką, zahaczając o północny narożnik, przebiega linia średniego napięcia 15 kV. Umożliwia to wykonanie stacji transformatorowej.
Woda – z własnej studni wierconej lub ze studni głębinowej Kombinatu Rolnego Szestno (do studni jest ok. 300m).
Kanalizacja sanitarna gminna ø200 została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działki. Na zdjęciu jej przebieg został narysowany kolorem niebieskim.
Obecnie działka w większości porośnięta jest samosiejką brzozową na wycinkę której nie będzie wymagane pozwolenie, Wystarczy zgłoszenie.

Fragment z planu zagospodarowania

§ 14. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 1UT

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usług hotelarskich.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych w tym jedna kondygnacja w dachu stromym;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 350 do 450 kryte dachówka ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

3) główne połacie dachu o tym samym spadku;

4) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie w obrysie budynku;

5) dla budynków parterowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci 25stopni.


3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) w programie zagospodarowania działki należy uwzględnić poza zabudowa kubaturową miedzy innymi: zieleń urządzoną, place zabaw dla dzieci, małą architekturę, parkingi;


2) powierzchnia zabudowy:

- dla terenu 1UT – max 10 % powierzchni działki budowlanej (czyli prawie do 3000 m2)

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu 1UT - 0,1 ÷ 0,4

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- dla terenu 1UT min. 70% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

7) dopuszcza się ogrodzenia do wysokości 1,50 m wykonane z materiałów tradycyjnych jak: kamień, drewno, ceramika budowlana oraz elementy kute;

8) dostępność komunikacyjna z dróg wewnętrznych 01KDW i 03KDW;

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, mrągowski warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1000m2, pokoje 999, w cenie 65000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1000m2, w cenie 65000 zł.

Działka na sprzedaż mrągowski warmińsko-mazurskie

Działki Budowlano-Rekreacyjne Nad Jeziorem Kiersztanowskim 

Działki o powierzchni 950 - 1200 m2 położone są w nowopowstałym zespole działek budowlano-rekreacyjnych, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostępnych, mało uczęszczany szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa.
Działki usytuowane są w trzech rzędach równoległych do brzegu jeziora, w odległości ok. 80 - 120 m od brzegu. Wg ustaleń planu zagospodarowania dopuszczalna jest zabudowa murowana lub drewniana od parterowej  do dwóch kondygnacji, także całoroczna. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki.

Uzbrojenie działek: Energia – w trakcie realizacji, skrzynki zasilania ustawione będą przy działkach maj-sierpień 2021 r. 

Woda – do czasu wybudowania wodociągu gminnego z indywidualnych studni wierconych na działkach. 

Kanalizacja gminna została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy działek. Kanalizacja w uliczkach osiedlowych będzie realizowana II - III kwartał 2021r. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna.


Ustalenia z planu zagospodarowania przesyłam mailem po przekazaniu mi smsem maila zainteresowanego działką.


Aktualne ceny działek brutto, z podatkiem VAT 23%

Nr działki  Powierzchnia m2  Cena zł/m2-około  Cena działki

Aktualne ceny dostępnych działek brutto, z podatkiem VAT 23%

Nr działki  Powierzchnia m2  Cena zł/m2-około  Cena działki

1.    326/11   1142m2  60 zł/m2  69 000 zł

2.    326/12   1343m2  52 zł/m2  69 000 zł

3.    326/13   1042m2  62 zł/m2  65 000 zł

4.    326/14   1015m2  64 zł/m2  65 000 zł

5.  326/32   1063m2  65 zł/m2  69 000 zł

6.  326/33   1079m2  64 zł/m2  69 000 zł

7.  326/47   1149m2  69 zł/m2  79 000 zł

Sprzedaż działek 326/16 do 326/26 czasowo wstrzymana do odwołania.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Pustniki warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1250m2, pokoje 999, w cenie 65000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1250m2, w cenie 65000 zł.

Działka na sprzedaż Pustniki warmińsko-mazurskie

Miejscowość PUSTNIKI koło Sorkwit, nad jeziorem Gielądzkim.
Cztery działki budowlane, które mogą być przedmiotem sprzedaży pojedynczo, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych lub w całości albo po dwie, trzy, pod budowę pensjonatu. Na załączonej mapie działki wg nowego podziału przeprowadzonego w roku 2017 oznaczone zostały literami A, B, D i E. Działka C została sprzedana.
Działki A o pow. 1300 m2, 60 zł/m2, 78 000 zł
działki B o pow. 1250 m2, w cenie 60 zł/m2, 75 000 zł za działkę.
Działka D o pow. 1280m2, w cenie 49 zł/m2, 63 000 zł za działkę.
Działka E o.pow. 1250m2, w cenie 53 zł/m2, 65 000 zł za działkę
Jest to cena brutto, z VAT-em.

Działki położone są przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi gminnej asfaltowej prowadzącej z Sorkwit do wsi Zyndaki. Teren działek opada bardzo lekko w kierunku jeziora, z pięknym widokiem na jezioro.
Dla wszystkich działek zapewniony jest bardzo bliski dostęp do brzegu jeziora i pomostu poprzez zaprzyjaźnione gospodarstwo położone naprzeciw drogi gruntowej (ok 80 m).
W odległości 200 m w kierunku Zyndak znajduje się plaża gminna z drewnianym pomostem, boisko i plac zabaw i sklep spożywczy.
Dla wszystkich działek, zgodnie z nowym podziałem, wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na budowę na każdej działce budynku mieszkalnego.
Odległość Pustnik do Sorkwit – 3,5 km, odległość do Mrągowa - 14 km, do Olsztyna – 60 km.
Uzbrojenie. Linia energetyczna przebiega w drodze gruntowej, naprzeciw działek. Przy wschodniej granicy działki A przebiega wodociąg gminny, a w tej samej drodze, równolegle do wodociągu w roku 2020 wykonywana będzie kanalizacja (wydane już pozwolenie na budowę).

Jezioro Gielądzkie - posiada dobrze rozwinięte brzegi z zatokami i półwyspami oraz urozmaicone pagórkami otoczenie. Na środku duża wyspa Ostrów Wielki oraz kilka mniejszych z miejscami gniazdowania ptaków. Występujące gatunki ryb to m.in. płoć, sandacz, leszcz, szczupak, węgorz, lin . Od strony północnej jezioro Gielądzkie łączy się z jeziorem Zyndaki, a od południa z jeziorem Lampackim. Jest to początek najpiękniejszego w Polsce szlaku kajakowego Krutyni. Powierzchnia jeziora - 444 ha, powierzchnia wysp - 4ha, głębokość maksymalna-27m, głębokość średnia - 6,8m, długość - 6800m, szerokość -1650m, długość linii brzegowej -20220m.
- Jezioro Pustnik Mały - położone po północnej stronie Pustnik, ok. 1 km od działki, łączy się z jeziorem Gielądzkim. Brzegi jeziora wysokie i strome otoczone polami. Jest to jezioro typowo leszczowe. Powierzchnia jeziora -33,5 ha Głębokość maksymalna - 10,0m, głębokość średnia- 3,9m, długość - 1400m, szerokość - 450m, długość linii brzegowej – 3250m.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Gryfino zachodniopomorskie, o powierzchni 3800m2, pokoje 999, w cenie 799000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 3800m2, w cenie 799000 zł.

Działka na sprzedaż Gryfino zachodniopomorskie

Oferuję do sprzedaży prostokątną, uzbrojoną działkę o bardzo dużym potencjale, powierzchnia 3800 m2.

Typ działki budowlano - usługowy z częścią rolną.

Działka graniczy krótszym bokiem z linią brzegową Odry.

Spokojna okolica sprzyjająca zamieszkaniu i wypoczynkowi, w pobliżu szkoła, sklep spożywczy i stacja PKP. Łatwy dojazd do Szczecina, Berlina.

Teren w naturalny sposób dogodny do stworzenia stanicy wodnej, przystani. Teren objęty monitoringiem. Budowa pomostu w toku.

Na terenie znajduje się duża pracownia szkutnicza.
Graniczy ona z częścią mieszkalną o powierzchni ok. 80 m2 gotową do zamieszkania.

Drugim budynkiem jest zadbana, murowana z cegieł poniemiecka stodoła do indywidualnej adaptacji o wymiarach ok. 10m x 16m. Stodoła ma dwa poziomy, poziom zerowy i strych.

Na wszystkie pytania chętnie odpowiem telefonicznie 889 526 005 lub w bezpośrednim kontakcie po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Myślenice małopolskie, o powierzchni 11195m2, pokoje 999, w cenie 1700000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 11195m2, w cenie 1700000 zł.

Działka na sprzedaż Myślenice małopolskie

Sprzedam bezpośrednio nieruchomość gruntową (1,12ha) wraz z budynkami, położoną w Głogoczowie. Cena za ar 15 tys. zł (do negocjacji).

Działka w sąsiedztwie drogi E7. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość oznaczona jako M49.

Minimalne nachylenie terenu, południowa ekspozycja, piękne widoki.

Dojazd drogą asfaltową. Wszystkie media na działce.

Numer ewidencyjny nieruchomości: 1852/1.

UWAGA!! Możliwość zakupu również dwóch działek znajdujących się poniżej wystawianej nieruchomości:1852/2 i 1852/3 (oznaczone na niebiesko). Łączna powierzchnia trzech nieruchomości: 1,66 ha.

Sprzedaż wyłącznie całej nieruchomości,
ewentualnie plus dwóch działek poniżej.

Pośrednikom dziękujemy.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Częstochowa śląskie, o powierzchni 3400m2, pokoje 999, w cenie 840000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 3400m2, w cenie 840000 zł.

Działka na sprzedaż Częstochowa śląskie

Działka posiada wszystkie badania geodezyjne z tego roku. Badania były robione specjalnie pod budowę budynku przemysłowego i zostały zaakceptowane wszystkie warunki, oraz zostały przyznane wszystkie zgody na budowę. W drodze są wszystkie media, w tym nowa skrzynka elektryczna podłączona bezpośrednio do transformatora z przyznaną mocą przemysłową pod obsługę budynków przemysłowych. Na działkę jest przyznana i zaakceptowana zgoda na lewo i prawoskręt. Plan zagospodarowania uznaje maksymalną wielkość pojedynczego budynku do 450m2. Ilość budynków jest nie ograniczona i można je ze sobą łączyć.

Link do mapy:
https://goo.gl/maps/ecGNQ9DXK48WfcRW8

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Grodzisk Mazowiecki mazowieckie, o powierzchni 2004m2, pokoje 999, w cenie 253000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 2004m2, w cenie 253000 zł.

Działka na sprzedaż Grodzisk Mazowiecki mazowieckie

Sprzedam działkę wielkości 2004 m2 w Kozerach. Okolica jest bardzo spokojna a dojazd do centrum Grodziska Mazowieckiego zajmuje 5 min. Przy działce znajduje się przystanek autobusu miejskiego linii 5. Okoliczni mieszkańcy są bardzo sympatyczni :)

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Zgorzelec dolnośląskie, o powierzchni 6446m2, pokoje 999, w cenie 100000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 6446m2, w cenie 100000 zł.

Działka na sprzedaż Zgorzelec dolnośląskie

Do sprzedania duża działka do zabudowy zagrodowej, położona w m. Żarska Wieś gmina Zgorzelec pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie, działka nr 152/10 o powierzchni 6446m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do głównej drogi asfaltowej. Działka położona jest w pięknym spokojnym miejscu zapewniającym ciszę i odpoczynek.

Oferta bez pośredników.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Brenna śląskie, o powierzchni 1298m2, pokoje 999, w cenie 240000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1298m2, w cenie 240000 zł.

Działka na sprzedaż Brenna śląskie

Do sprzedania przepiękna widokowa działka budowlana o powierzchni 1298m2. Na działce prąd (poprowadzony w domku i garażu) woda z własnej studni (poprowadzona do domku) oraz szambo. Działka na ten moment częściowo ogrodzona, planowane zakończenie grodzenia z bramą. Dziakła lekko nachylona. Dojazd drogą częściowo utwardzoną. Okolica cicha, przepiękna z widokami na góry i las. Brak bezpośrednio zabudowanego sąsiedztwa. Bajkowe miejsce dla osób chcących wypocząć i cieszyć się ciszą i pięknymi widokami. Domek nowy drewniany ocieplony. Elewacja w trakcie wykańczania. W domku podłoga w kaflach, ściany oryginalnie drewniane, drewno zaimpregnowane. W domku urządzona nowa kuchnia, nowa klimatyzacja oraz wydzielona łazienka z wc, kabiną prysznicową oraz umywalką, łazienka do wykończenia. Na działce znajduje się również garaż blaszany o powierzchni 5x6m oraz oczko wodne do własnej aranżacji. Na działce znajdują się również posadzone krzewy ozdobne oraz krzaczki owocowe, wykafelkowany piękny taras przy domku. Oferta godna polecenia, piękna działka z domkiem na weekendowe wypady lub do zamieszkania.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Krościenko nad Dunajcem małopolskie, o powierzchni 1945m2, pokoje 999, w cenie 150000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1945m2, w cenie 150000 zł.

Działka na sprzedaż Krościenko nad Dunajcem małopolskie

Do sprzedania przepiękna działka położona w Krośnicy - nr działki 639/7 - o powierzchni 1945 m2 (19,45 ara). Działka w całości objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

w większości - na obszarze ~ 1250 m2 (12,5 a) położona w terenie oznaczonym symbolem MN3 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwyższonym standardzie i pensjonatowej, a w pozostałej części w terenie oznaczonym symbolem R1 (tereny rolne). Dojazd do działki drogą utwardzoną, przez działkę przebiega kabel energetyczny - ziemny. Kontakt w sprawie działki: 664023980 lub 793009926

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Świeszyno zachodniopomorskie, o powierzchni 1600m2, pokoje 999, w cenie 120000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1600m2, w cenie 120000 zł.

Działka na sprzedaż Świeszyno zachodniopomorskie

Witam serdecznie, przedstawiam ofertę działki z możliwością negocjacji ceny.
Działka posiada zrobiony drenaż, podłączę do wody oraz prądu jest przy granicy działki.
Do terenu prowadzi droga asfaltowa.
Spokojna okolica bez dużej zabudowy.
Działka została odrolniona pod budowę domu oraz warsztat.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Radziejowice mazowieckie, o powierzchni 5100m2, pokoje 999, w cenie 510000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 5100m2, w cenie 510000 zł.

Działka na sprzedaż Radziejowice mazowieckie

SPRZEDAM ZIELONA DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ POD WARSZAWĄ
Sprzedam 3 działki połączone w 1 księdze wieczystej w zielonej okolicy miejscowości Kuranów (Radziejowice – Parcele) pod Warszawą
1. Położenie: 2 km od wjazdu Mszczonów Północ na drogę szybkiego ruchu S8, 40 km od Warszawy, nieopodal miast: Żyrardów, Mszczonów i Radziejowice. Zlokalizowane na uboczu, w drugiej linii zabudowy ulicy Podgórze
2. Stan prawny: działki budowlane z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na których można wybudować wolnostojący dom jednorodzinny lub dom-bliźniak. Podobnie jak sąsiadujące działki, minimalnie 63% powierzchni działki, musi być czynna biologicznie, a maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej w sąsiedztwie, nie może przekraczać 10m.
3. Media: na działkę doprowadzony jest prąd oraz woda.
4. Powierzchnia łączna: 5100 m2
5. Cena: 100 zł/ m2 (brutto, sprzedający jest osobą fizyczną)

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Szczytno warmińsko-mazurskie, o powierzchni 3000m2, pokoje 999, w cenie 90000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 3000m2, w cenie 90000 zł.

Działka na sprzedaż Szczytno warmińsko-mazurskie

Piękne położone działki na zboczu, piękne widoki, las, droga rowerowa Szczytno - Biskupiec, jezioro Wałpusz 500m,dobry dojazd . Od 30NPL m2

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Korsze warmińsko-mazurskie, o powierzchni 110000m2, pokoje 999, w cenie 3950000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 110000m2, w cenie 3950000 zł.

Działka na sprzedaż Korsze warmińsko-mazurskie

www.dworek.garbno.com.pl. :oferta. www.garbno.com.pl :opis

Właściciel oferuje na sprzedaż posiadłość Garbno, składającą się z dworku w stylu klasycystycznym oraz 7 budynków folwarcznych, położoną na gruntach o powierzchni 11ha.

Istnieje możliwość dokupienia działek (łąki i pola otaczające posiadłość, w jej historycznych granicach) od 30, poprzez 60, 90 do 280 ha.

Ponadto istnieje możliwość odbudowania trzech budynków i uzyskania dodatkowo powierzchni 5000m2.

Dworek jest zamieszkany, ale wymaga remontu. Budynki gospodarcze nadają się do remontu i adaptacji . W stanie obecnym całość mogłaby nadal funkcjonować jako gospodarstwo rolno – hodowlane z rezydencją.

W otoczeniu dworsko-folwarcznym znajdują się: park o powierzchni 1ha, strumyk, wysepka, stary sad, łąki, staw i granicząca rzeka Guber – bardzo zróżnicowany i malowniczy teren. Układ budynków jest bardzo spójny.

300 m od posiadłości znajduje się dziki wąwóz z trzema stawami, w pobliżu stanowiska archeologiczne. Okolica jest cicha i spokojna.

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=XfArZWIt18M&t=32s

Historia:
W latach 1880-1911 w dworku zamieszkiwała Elisabet BOEHM – niemiecka pisarka, feministka, prekursorka ruchu Kół Gospodyń Wiejskich, który zainicjowała w 1898r podstawowym celem było kształcenie i wymiana doświadczeń kobiet wiejskich. Zajmowało się ono także dystrybucją produktów spożywczych wytwarzanych na wsi, sygnowanych znakiem pszczoły. Za swoją działalność E. Boehm jako pierwsza kobieta na terenie Niemiec, została wyróżniona złotym łańcuchem Uniwersytetu w Królewcu/Konigsberg i otrzymała tytuł honorowego obywatela tego miasta. Z czasem idea tego typu stowarzyszeń rozszerzyła się na Europę i Amerykę Północną

Więcej ; Link->Ze względu na atrakcyjność nieruchomości, zwartą zabudowę oraz położenie w turystycznym regionie Mazur – regionie o dużym potencjale rozwoju, Dworek Garbno wraz z otaczającym folwarkiem może być zaadaptowany i wykorzystany na wiele sposobów. Przebudowując oraz dostosowując dworek wraz z folwarkiem do użytku mieszkalnego lub rekreacyjnego można przywrócić mu charakter i atmosferę z początków XX wieku.

Więcej ; link -> WIZUALIZACJE – projekty na bazie istniejących budynków

Kompleks budynków może służyć jako:

-zespół hotelowo-rekreacyjny;

– luksusowy dom spokojnej starości z pełną opieką medyczno-pielęgniarską na miejscu;

– ośrodek jazdy konnej;

– zespół apartamentów rezydencyjnych;

itp.

KONTAKT : MACIEK P : 511149361. garbno10@gmail.com

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Dębowiec podkarpackie, o powierzchni 6320m2, pokoje 999, w cenie 442400 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 6320m2, w cenie 442400 zł.

Działka na sprzedaż Dębowiec podkarpackie

Działka częściowo odrolniona.
1) Wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wydane oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej.
2) Oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego.
3) Wydane warunki techniczne na budowę przyłącza kanalizacyjnego.
4) Woda - pobór z własnej studni. Studnia na terenie działki.

Działka w okolicy nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Nadarzyn mazowieckie, o powierzchni 17600m2, pokoje 999, w cenie 4200000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 17600m2, w cenie 4200000 zł.

Działka na sprzedaż Nadarzyn mazowieckie

PIĘKNA DZIAŁKA 17 600 m2 W NADARZYNIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą, z możliwościa prowadzenia mało uciążliwych usług. Całość ogrodzona + dwie bramy wjazdowe. Teren WOCHK (Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) zapewnia brak uciążliwych inwestycji w sąsiedztwie.

POŁOŻENIE:
- bezpośrednio przy ul.Błońskiej (droga wojewódzka nr 720 z Nadarzyna do Otrębus)
- do kolejki WKD Otrębusy ~2,5 km, do centrum Nadarzyna ~2km
- doskonałe połączenie z Warszawą dzięki nowej trasie szybkiego ruchu S8

OTOCZENIE:
- dookoła piękne lasy
- tereny rekreacyjne (Podkowa Leśna, Otrębusy, Strzeniówka, Nadarzyn)
- szlaki piesze,rowerowe, leśniczówka.

MEDIA:
- główny wodociąg i prąd w działce
- gaz,kanalizacja ~ 200 m od działki

Istnieje możliwość podziału terenu.

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Mrągowo warmińsko-mazurskie, o powierzchni 1462m2, pokoje 999, w cenie 149000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 1462m2, w cenie 149000 zł.

Działka na sprzedaż Mrągowo warmińsko-mazurskie

Na terenie zostaną wykonane prace:

- na terenie osiedla : budowy ogrodzenia , doprowadzenia przyłącza energetycznego, doprowadzenia przyłącza wodno-kanalizacyjnego, budowy wewnętrznej infrastruktury drogowej w standardzie dróg szutrowych.

n-a terenie wspólnych działek rekreacyjnych: budowy boiska do siatkówki, budowy altany grillowej, budowy kortu tenisowego, budowy placu zabaw dla dzieci.

- na terenie wspólnej plaży: budowy drewnianego pomostu, budowy altany grillowej.

Jako Agencja Nieruchomości Nie pobieramy żadnych prowizji od inwestora (kupującego)

Działki na sprzedaż, Działka na sprzedaż, Leszno mazowieckie, o powierzchni 3000m2, pokoje 999, w cenie 285000 zł.

Działki na sprzedaż, o powierzchni 3000m2, w cenie 285000 zł.

Działka na sprzedaż Leszno mazowieckie

Nieruchomość położona we wsi Grądki w powiecie Warszawskim Zachodnim, w gminie Leszno, nieopodal Kampinowskigo Parku Narodowego.
W studium zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz pod nieszkodliwą działalność inwestycyjną.
Wszystkie media ( woda, gaz, prąd ) dostępne w przyległej asfaltowej drodze prowadzącej do trasy nr. 580 . Zapewnia ona bezpośrednie połączenie z Warszawą, Sochaczewem, Żelazową Wolą.
Bardzo dobra komunikacja .Na trasie Warszawa- Leszno kursuje podmiejska linia autobusowa nr 719 z pętli przy ulicy Górczewskiej oraz prywatne busy.
W oddalonym około 3 km Lesznie znajduje się siedziba gminy, szkoły, przedszkole, liczne sklepy w tym "Biedronka", "Carrefour" , punkty usługowe, ośrodek zdrowia i dwa kościoły. W okolicy dużo atrakcji rekreacyjnych ,KPN , Julinek, szlaki rowerowe.

Działka ma założoną księgę wieczystą. Zapraszam do obejrzenia i zakupu nieruchomości.

Jak sprzedać działkę szybko i z zyskiem?


Mogłoby się wydawać, że sprzedaż działek niezabudowanych jest jedną z najprostszych i najmniej problematycznych transakcji na rynku nieruchomości. Niestety, aby działki na sprzedaż rozchodziły jak świeże bułeczki potrzeba wiedzy, doświadczenia i wsparcia w zakresie przygotowania oferty.
W Be Broker wspieramy zarówno osoby sprzedające nieruchomości, oferując zestaw przydatnych funkcji do generowania i promowania przykuwającej oko oferty sprzedaży działek, mieszkań i domów, jak i osoby kupujące lub poszukujące nieruchomości na sprzedaż lub do wynajęcia.
Ogłoszenia działek na sprzedaż w Be Broker to prosty sposób na znalezienie wymarzonego miejsca pod budowę domu. Warto wiedzieć, co sprawdzić przed zakupem działki, aby nie wpakować się w kłopoty. Jeśli szukasz działki na sprzedaż, dzięki serwisowi Be Broker możesz sprawdzić aktualne ogłoszenia działek budowlanych z całej Polski. Wygodna i prosta w obsłudze wyszukiwarka pozwoli Ci zawęzić i skonkretyzować potrzeby oraz wybrać lokalizację, a przede wszystkim zminimalizować czas poświęcony na poszukiwanie idealnego rozwiązania.
Jeśli liczysz na szybką i zyskowną sprzedaż działek, sprawdź jak gładko poprowadzić ten proces.


Jak szybko sprzedać działkę i co należy sprawdzić zanim zaczniesz działać?


W pierwszej kolejności zadbaj o formalności, dotyczące działki do sprzedania, czyli sprawdź status działki – czy jest to działka rolna, budowlana, usługowa, czy leśna. Sięgnij do dwóch dokumentów: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Znajdziesz w nich informację o przeznaczeniu działki, którą masz zamiar sprzedać i warto tę informację umieścić już w ogłoszeniu.
Co ważne, studium dotyczy całego terenu danej gminy, określa więc tylko ogólne przeznaczenie działki. Choć Twoja działka na sprzedaż może być przeznaczona pod zabudowę w tym dokumencie i tak musisz wystąpić o warunki zabudowy, jeśli chcesz szybko doprowadzić do sprzedaży działki jako budowlanej.
Nie musisz tego robić, jeśli w planie miejscowym, który jest aktem prawa miejscowego, Twoja nieruchomość jest oznaczona symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej. Problem w tym, że sporządzenie tego planu nie jest obowiązkowe dla całego terenu gminy i często się zdarza, że uchwalone będzie tylko studium.


Dlaczego warto złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy?


Oferty działek budowlanych cieszą się znacznie większym zainteresowaniem, a co za tym idzie właściciele gruntów sprzedają je szybciej i drożej. Jeśli Twoja działka jest objęta jedynie planem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, a dodatkowo przeznaczono ją pod tereny rolne, to nie trać czasu i złóż w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy. Urząd ma wówczas dwa miesiące na wydanie decyzji, ale ten czas może się przedłużyć z uwagi na wiele czynników, w tym uzależnienie urzędu od decyzji i pracy innych organów.
Warto poczekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku i w ten sposób podnieść cenę działki budowlanej na sprzedaż, a co za tym idzie – sprzedać szybciej i z zyskiem!


Działki i grunty na sprzedaż – co warto wiedzieć?


Pamiętaj, że do warunków zabudowy dodawana jest mapa granic, w których można się budować. Jeśli Twoja działka na sprzedaż jest bardzo duża, warto przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy skonsultować się z geodetą, który podzieli ją na mniejsze części. Dla każdej z części będzie trzeba następnie złożyć wnioski o warunki zabudowy, które wydawane są bezterminowo.
Bez względu na to, czy kupujesz, czy sprzedajesz działkę, sprawdź przebieg i stan prawny drogi dojazdowej. Możesz się bowiem okazać, że choć do działki prowadzi dobra droga, nie masz prawa z niej korzystać. Wszystko zależy od tego, czy droga dojazdowa do Twojej działki jest drogą gminną czy prywatną.
Jeśli jest to droga prywatna, musisz zajrzeć do aktu notarialnego, który otrzymałeś przy zakupie działki oraz do księgi wieczystej. Może się okazać, że jesteś współwłaścicielem drogi prowadzącej do kilku okolicznych działek i masz zaledwie udział w drodze. Wówczas możesz sprzedać działkę wraz z tym udziałem lub zachować część udziałów dla siebie, co ma sens w przypadku gdy sprzedajesz jedną z kilku działek obok siebie.
Jeśli droga dojazdowa do Twojej działki okaże się drogą prywatną, w której nie masz udziału, w księdze wieczystej powinien istnieć wpis o przysługującym prawie przejścia lub przejazdu do swojego gruntu przez inną działkę, stanowiącą drogę dojazdową.


Ogłoszenia działek budowlanych najbardziej pożądane na rynku


Sprzedaż działek z Be Broker to usystematyzowany i sprawdzony sposób na sukces. Jeśli zadbałeś o wszystkie szczegóły prawne, w tym o uzbrojenie działki, skorzystaj z prostego kreatora tworzenia ogłoszenia działek budowlanych na sprzedaż. Wprowadź niezbędne informacje i parametry, wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb, zapłać raz, a Twoje ogłoszenie zostanie wyeksportowane do ponad 100 portali partnerskich. Be Broker zapewnia również prowadzenie dedykowanej kampanii reklamowej w social mediach oraz monitoring skuteczności prowadzonych działań, wraz raportami.
Jak sprawdzić, czy działki i grunty na sprzedaż są uzbrojone? Wystarczy pobrać z urzędu gminy mapę zasadniczą, gdzie zaznaczone są wszystkie przyłącza: prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja. Uzbrojone działki na sprzedaż to minimalizacja kosztów, a ten czynnik na pewno przekona kupca do kontaktu.