Wiadomości:

Działki Pruszków Pruszków ul. Ciechanowska

Działki Pruszków Pruszków ul. Ciechanowska, Działka na sprzedaż, Pruszków mazowieckie, o powierzchni 231m2, pokoje 999, w cenie 243750 zł.

Działki Pruszków Pruszków ul. Ciechanowska, o powierzchni 231m2, w cenie 243750 zł.

Działka na sprzedaż Pruszków mazowieckie

Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o pisemnym przetargu, na sprzedaż po obniżonej cenie:
udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz handlowym stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiącej dz. ewid. nr 42/1, obręb Pruszków, położonej przy ul. Ciechanowskiej 29 w miejscowości Pruszków. Powierzchnia działki wynosi 231 m2, powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 164,99 m2, powierzchnia budynku handlowego wynosi 23,50 m2. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00016883/5.
Cena wywoławcza wynosi 243 750,00 zł.
Warunki przeprowadzenia przetargu, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym na nr tel. 604 225 025 lub mailowym syndyk.bm@gmail.com.
Termin składania ofert i wpłacenia wadium mija 5 września 2020 r., wadium 24 tysiące zł.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 9 września 2020 roku o godzinie 9:00 w kancelarii syndyka przy ul. Strachowskiego 20 lok 12 we Wrocławiu.

Działki Pruszków Pruszków ul. Ciechanowska, Działka na sprzedaż, Pruszków mazowieckie, o powierzchni 231m2, pokoje 999, w cenie 260000 zł.

Działki Pruszków Pruszków ul. Ciechanowska, o powierzchni 231m2, w cenie 260000 zł.

Działka na sprzedaż Pruszków mazowieckie

Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o pisemnym przetargu, na sprzedaż po obniżonej cenie:
udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz handlowym stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiącej dz. ewid. nr 42/1, obręb Pruszków, położonej przy ul. Ciechanowskiej 29 w miejscowości Pruszków. Powierzchnia działki wynosi 231 m2, powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 164,99 m2, powierzchnia budynku handlowego wynosi 23,50 m2. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00016883/5.
Cena wywoławcza wynosi 260 000,00 zł.
Warunki przeprowadzenia przetargu, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym na nr tel. 604 225 025 lub mailowym syndyk.bm@gmail.com.
Termin składania ofert i wpłacenia wadium mija 23 czerwca 2020 r., wadium 26 tysięcy zł.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2020 roku o godzinie 9:00 w kancelarii syndyka przy ul. Strachowskiego 20 lok. 12 we Wrocławiu.