Wiadomości:

Działki Katowice Bogucice ul. ul. Reja

Działki Katowice Bogucice ul. ul. Reja, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 363m2, pokoje 999, w cenie 53575 zł.

Działki Katowice Bogucice ul. ul. Reja, o powierzchni 363m2, w cenie 53575 zł.

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własności nieruchomości przy ulicy Reja w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0363 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00043686/7 o wartości szacunkowej 107.150 złotych netto, za cenę nie niższą niż 53.575,- zł. netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.

Działki Katowice Bogucice ul. ul. Reja, Działka na sprzedaż, Katowice śląskie, o powierzchni 252m2, pokoje 999, w cenie 48960 zł.

Działki Katowice Bogucice ul. ul. Reja, o powierzchni 252m2, w cenie 48960 zł.

Działka na sprzedaż Katowice śląskie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własność nieruchomości przy ul. Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą nr KA1K/00040182/3 o powierzchni 0,0252 ha, o wartości szacunkowej 81.600 złotych - za cenę nie niższą niż 48.960,- złotych netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.