Logowanie
Wiadomości:

Dom Mierzyn ul. Osiedle Nad Stawem 26 163,85 m2

cena: 1083400 zł

Dom Sprzedam

zachodniopomorskie Dobra (Szczecińska)
Kontakt
oferta archiwalna
Dom Mierzyn ul. Osiedle Nad Stawem 26 163,85 m2
wolnostojący
cegła
dachówka ceramiczna
nie
w budynku
2014
-
2
179
163
6
nowe PCV
-
do zamieszkania
jednorodzinny
własne dla budynku
gaz
utwardzony
fitness, basen, zabudowa niska, bank/bankomat, komenda policji, apteka, autobus, bazarek, centrum handlowe, żłobek, przedszkole, plac zabaw, szkoła podstawowa

Działka

734
-
zagospodarowana
tak

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jarosława Kumorowskiego w upadłości – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości:

1. numer składnika masy upadłości: 2.1: nieruchomość gruntowa działka nr 30/55 o pow. 0,0734 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o łącznej pow. użytkowej: 163,85 m2 położona w Mierzynie przy ul. Osiedle Nad Stawem 26, KW nr: SZ2S/00035056/0 - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż kwota: 1.082.000 zł – stanowiąca 100% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego: Waldemara Siupika w dniu 10 grudnia 2022 roku;
2. numer składnika masy upadłości: 2.2: udział 1/116 prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr 30/41 o pow. 0,0057 ha KW nr SZ2S/00034525/2 oraz udział 17/1972 w prawie własności nieruchomości gruntowej działkach nr 30/40 o pow. 0,4928 ha, 761 o pow. 0,0143 ha KW nr SZ2S/00034195/9 - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż kwota: 1.400 zł – stanowiąca 100% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego: Waldemara Siupika w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Sprzedaż powyższych nieruchomości wskazanych w punktach 1 i 2 może nastąpić jedynie łącznie. Oferty, które nie będą zawierały chęci zakupu wszystkich nieruchomości łącznie nie będą przez syndyka rozpatrywane. W ofercie należy wskazać zaoferowaną cenę jednostkową, nie niższą niż kwota wywoławcza za poszczególne nieruchomości szczegółowo wskazane w punktach 1 i 2 oraz zaoferowaną cenę za wszystkie nieruchomości łącznie. O wyborze oferty będzie decydowała najwyższa zaoferowana cena za wszystkie nieruchomości łącznie, przy czym zaoferowane ceny za poszczególne nieruchomości szczegółowo wskazane w punktach 1 i 2 nie mogą być niższe niż kwoty wywoławcze.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: Jarosław Kumorowski, sygn. akt: SZ1S/GUp/5/2022 – do dnia 23 października 2023 roku do godziny: 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się: tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej za poszczególne nieruchomości szczegółowo wskazane w punktach 1 i 2 należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości numer: 50 1140 2004 0000 3502 7683 9643.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Termin oglądania nieruchomości wyznaczono na dzień: 22 września 2023 roku, 29 września 2023 roku i 6 października 2023 roku w godzinach: 16:00-18:00 - należy telefonicznie potwierdzić chęć oglądnięcia nieruchomości pod numerem telefonu: 519 424 017.

Data dodania: 2023-09-13 08:42
Data modyfikacji: 2023-09-20 06:36