Logowanie
Wiadomości:

syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie nieruchomości

cena: 27920 zł

Dom Sprzedam

pomorskie Kosakowo Suchy Dwór
Kontakt
oferta archiwalna
syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie nieruchomości
wolnostojący
-
-
-
-
-
-
1
127
127
4
-
-
-
-
własne dla budynku
-
-
-

Działka

594
-
-
-

Syndyk masy upadłości Ewy Dejewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Przemysław Mogiełka, Kancelaria Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Ewy Dejewskiej udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Suchym Dworze przy ul. Borchardta 28, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00028932/8. Cena wywoławcza wynosi 27.920 złotych. Oferty należy składać do dnia 31.08.2023 r. bezpośrednio w Biurze syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu do syndyka) lub e-mailem na adres biuro@kapm.pl. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 1 września 2023 r., godz. 12.00 w kancelarii syndyka. Operat szacunkowy można uzyskać po kontakcie tel. 58 671 20 06, lub za pośrednictwem e-mail: biuro@kapm.pl.

Data dodania: 2022-06-13 10:32
Data modyfikacji: 2023-07-31 13:04