Wiadomości:

Działka pod hotel, motel, zajazd

cena: 400000 zł

Działka Sprzedam

warmińsko-mazurskie Lembruk
Kontakt
601 ... ... Pokaż numer
Działka pod hotel, motel, zajazd
8000
80x100
inwestycyjna
prąd, kanalizacja
brak
trapez
asfalt
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Działka o powierzchni 8 000 m2 położona jest w nowopowstającym terenie zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, przy drodze Mrągowo – Św. Lipka, na wzgórzu nad jeziorem Kiersztanowskim. Przepiękna okolica, wiele terenów niezagospodarowanych, ogólnodostepnych, idealnych do spacerów i dalszych wędrówek. Jest także wytyczony (choć rzadko używany) szlak kajakowy od Świętej Lipki do Mrągowa. Jezioro Kiersztanowskie czyste, nadające się do kąpieli i wędkowania. Odległość do jeziora ok. 50 m.
Dla całego terenu opracowany i uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działka oznaczona w planie symbolem 2UT przeznaczona jest w nim na cele zabudowy pensjonatowo - hotelowej. Działka została już geodezyjnie wydzielona. Oznacza to, że natychmiast po wykonaniu projektu można przystąpić do budowy hotelu, motelu lub zajazdu. Działka może być powiększona o działkę sąsiednią o pow. 3000m2.
Cena do niewielkiej negocjacji.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna – skrajem działki (północny narożnik) przebiega linia średniego napięcia 15 kV. Umożliwia to wykonanie stacji transformatorowej dla potrzeb hotelu.
Woda – z własnej studni wierconej lub z istniejącej studni głębinowej Kombinatu Rolnego Szestno (do studni jest ok. 300m).
Kanalizacja sanitarna gminna ø200 została wykonana i przebiega wzdłuż północnej granicy terenu działek.
Obecnie działka wydzielona 8000m2 jest wolna od trwałych naniesień roślinnych

Fragment z planu zagospodarowania

§ 14. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 2UT

• Przeznaczenie terenu – zabudowa usług pensjonatowych i hotelarskich.

• Zasady kształtowania zabudowy:

• wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych w tym jedna kondygnacja w dachu stromym;

• dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 350 do 450 kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blaszaną w kolorze ceglastej czerwieni;

• główne połacie dachu o tym samym spadku;

• poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie w obrysie budynku;

• dla budynków parterowych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci 250.


• Zasady zagospodarowania terenów:

• w programie zagospodarowania działki należy uwzględnić poza zabudowa kubaturową miedzy innymi: zieleń urządzoną, place zabaw dla dzieci, małą architekturę, parkingi;


• powierzchnia zabudowy:

- dla terenu 2UT – max 25 % powierzchni działki budowlanej (czyli prawie do 2800 m2 powierzchni zabudowy)

• wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu 2UT - 0,2 ÷ 1,0

• powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- dla terenu 1UT min. 50% powierzchni działki budowlanej;

• nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

• zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

• dopuszcza się ogrodzenia do wysokości 1,50 m wykonane z materiałów tradycyjnych jak: kamień, drewno, ceramika budowlana oraz elementy kute;

• dostępność komunikacyjna z drogi krajowej Mrągowo-Św. Lipka i drogi wewnętrznej ;

Data dodania: 2020-03-09 13:48

s