Wiadomości:

Licytacja z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej

cena: 1259000 zł

Działka Sprzedam

lubuskie Nowa Sól
Kontakt
713 ... ... Pokaż numer
Licytacja z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej
5102
-
uslugowa
-
-
-
-
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Syndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa Projektowo - Produkcyjnego „Technical” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowej Soli ul. Zielonogórska 1A

sprzeda z wolnej ręki nieruchomości:
1. zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz socjalno - produkcyjnym, położonej w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej 1a, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00027658/7 (działki nr 382/31 i 382/35),
za cenę netto nie niższą niż 1.259.000,- zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
2. zabudowanej dwoma halami przemysłowymi, położonej w Nowej Soli przy ul. Granicznej, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00006053/3 (działki nr 382/28 i 382/29),
za cenę netto nie niższą niż 1.923.000,- zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych)
Przedmiotem sprzedaży jest osobno każda z obu nieruchomości, przy czym pierwszeństwo w zakupie nieruchomości ma oferent, który złoży ofertę na zakup obu nieruchomości łącznie.

Oferty należy składać na adres:
Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.

Data dodania: 2020-02-12 11:01
Data modyfikacji: 2020-05-22 08:09

s