Wiadomości:

Działka na prawach budowlanych w Wilkowie

cena: 76050 zł

Działka Sprzedam

dolnośląskie Głogów Głogów
Kontakt
oferta archiwalna
Działka na prawach budowlanych w Wilkowie
8815
-
budowlana
-
-
-
-
-

Syndyk masy upadłości Jerzego Szczepanowskiego w Wilkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej upadłego położonej w Wilkowie, gmina Głogów, województwo dolnośląskie, objętej KW nr LE1G/00006101/1 w postaci działek gruntu nr 43, 194, 684/1, 684/2, 684/4, 684/5 i 684/6 (powyższe działki za wyjątkiem działki nr 43, która stanowi łąki, spełniają warunki działek budowlanych) o łącznej powierzchni 8 815 m2 oraz nieruchomości w postaci drogi wewnętrznej typu sięgacz stanowiącej działkę nr 684/3 o powierzchni 367 m2 objętej KW nr LE1G/00101178/7 za cenę wywoławczą (nie niższą niż) 76 050,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w biurze syndyka w Bielawie (58-260), ul. Wolności 23. Pisemne oferty z dopiskiem „Przetarg” należy składać na adres biura syndyka w terminie 14 dni licząc od daty emisji obwieszczenia w prasie, tj. od dnia 1 grudnia 2020 r. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP S.A. nr 22 1020 3017 0000 2602 0340 7012. Przegrywającym przetarg wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań oraz prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, w tym jego unieważnienie bez podania przyczyn. Wszelkie informacje o sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka i pod nr tel. syndyka 600 538 538.

Data dodania: 2020-11-16 12:10