Wiadomości:

Nieruchomość w Katowicach

cena: 700 zł

Działka Sprzedam

śląskie Katowice Bogucice
Kontakt
713 ... ... Pokaż numer
Nieruchomość w Katowicach
8
-
budowlana
-
-
-
-
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

Własności nieruchomości przy ulicy Reja/Dudy-Gracza w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0008 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00077327/0 o wartości szacunkowej 1.400,- złotych netto, za cenę nie niższą niż 700,- zł. netto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ ” pod adresem: 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) . Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 – 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021

Data dodania: 2020-09-15 13:19
Data modyfikacji: 2020-09-15 14:06

s