Wiadomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Pleszewie

cena: 309750 zł

Działka Sprzedam

wielkopolskie Pleszew
Kontakt
713 ... ... Pokaż numer
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Pleszewie
535
-
budowlana
prąd, woda, kanalizacja
-
-
-
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Syndyk masy upadłości Anny Pluty-Dąbrowskiej i Arkadiusza Dąbrowskiego – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:
1. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie przy ul. Jana III Sobieskiego 26 (województwo wielkopolskie, powiat pleszewski), stanowiącą działkę nr 3174/1, o powierzchni 535 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 182,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00014940/5, stanowiący własność Anny Pluty-Dąbrowskiej,
2. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie przy ul. Jana III Sobieskiego 26 (województwo wielkopolskie, powiat pleszewski), stanowiącą działkę nr 3174/1, o powierzchni 535 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 182,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00014940/5, stanowiący własność Arkadiusza Dąbrowskiego.

Każdy z udziałów zostanie sprzedany za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 154 875,00 zł za udział. Istnieje możliwość kupna obu udziałów w prawie własności nieruchomości za cenę nie niższą niż 309 750,00 zł.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 12 czerwca 2020 r. do godziny 15:00
w Kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz
z dopiskiem „Oferta zakupu domu w Pleszewie” albo „Oferta zakupu udziału w domu w Pleszewie”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 12 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka 15 czerwca 2020 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: m.betkowska@br-kancelaria.pl, nr tel. (61) 843 85 32.

Data dodania: 2020-04-14 08:06
Data modyfikacji: 2020-05-20 10:19

s